HUBER Lietteenpuhdistaja STRAINPRESS®

Erottaa karkeaa ainesta kunnallisesta ja teollisuuden lietteistä

 • Välppäys, kuivaus ja poisto samassa laitteessa.
 • Jatkuvatoiminen, paineen alla toimiva karkean aineksen erotin

STRAINPRESS® on vaakatasossa oleva, putken-muotoinen karkean aineksen erotin, joks muodostuu syöttö- ja käyttöosasta, välppäys ja puristusosasta ja lopuksi poisto-osasta, jossa on paineella ohjattu kartionmuotinen puristusyksikkö. Karkeaa ainesta erotetaan jatkuvasti paineen avulla ja välppäysalue puhdistetaan jaksottain, vastavirtahuuhtelua ei tarvita.

 

Lue Lisää...Sulje

Avainpiirteet:

 • Karkean aineksen välppäys ja puristus n 45% TS asti
 • Suljettu putkirakenne.
 • Järjestelmää syötetään paineella ja voi ottaa vastaan kaikenlaista lietettä, myös lietettä, joka on paksua ja rasvaista.
 • Vähentää käyttöhenkilöstön läsnäolotunteja ja huoltokustannuksia ja lisää lietteen jatkokäsittelylaitteiden käyttöluotettavuutta, kuten tiivistimen, mädättämön, kuivaimen, termisen kuivaimen yms.
 • Tätä laitetta voidaan käyttää kiintoaineen erotuskseen nesteestä myös teollisuuden sovelluksissa ja reikäkoko valitaan 0,4 - 10 mm väillä.
 • Läpäisykapasiteetti lietteelle on 110 m³/h ja prosessi vedelle jopa 200 m³/h.
 • Reikäkori puhdistuu luotettavasti ilman harjoja tai lisäveden tarvetta, eikä tarvitsa vastavirtahuuhtelua
 • Automaattinen painekartiojärjestelmä, jolla taataan maksimaalinen kuivaustehokkuus
 • Yli 1 000 asennusta maailmanlaajuisesti

Edut

Edut

HUBER Lietteenpuhdistaja STRAINPRESS® edut

 • Ihanteellinen lisälaite jätevedenpuhdistamoille, jossa välppissä on suuri säleväli; läpi mennyt liintoaine erotetaan lietteestä.
 • Toista pumppua välpätylle lietteelle ei tarvita koska järjestelmä on suljettu ja linjakytketty.
 • STRAINPRESS® järjestelmä voidaan asentaa suljettuun putkijärjestelmään.
 • Jatkuvatoiminen karkean ainelsen erotus paineen alla, jossa painehäviö on 0,4 - 0,6 bar.
 • Kiintoaineen välppäys, kuivaus ja kuljetus samassa laitteessa.
 • Lietteen poistaminen vedellä tai vastavirtahuuhtelulla ei ole tarpeen.
 • Vaakatasossa liikkuva ruuvi voidaan uudelleen säätää, niin että taataan jatkuvatoiminen virheetön välppäys.
 • Kokonaan automaattinen jatkuvatoiminen tai jaksottainen käyttö.
 • Vähäinen tilantarve, voidaan asentaa putkistoon.
 • Epäherkkä erilaisille syöttömäärille tai karkean aineksen rakenteelle.
 • Automaattinen paineensäätökartio takaa yhtenäisen kuivauksen, vaikka karkean aineksen laatu ja konsentraation välillä muuttuu.
 • Jos syötettävä liete sisältää suuresti vaihteleva määrä kiintoainetta ja karkeaa ainetta, alkaa puristusruuvi toimia kayttöpaineen mukaan (lietekakun vastus).

Esitteet

Sovellusraportit

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

Media

Tuotteet

Pyydä lisätietoa tuotteesta