Lämmön talteenotto jätevedestä: HUBER Ratkaisu paikallisille ja lyhyille silmukoille

On selkeä etu käsitellä tuoretta jätevettä paikan päällä tekniseksi kierrätettäväksi vedeksi. Tämä koskee kotitalouksien ja teollisuuden jätevesiä.  Tuore jätevesi on yleensä lämpimämpi, kun viemärivesi, johon ehtii sekoittua kylmempiä suotovesiä ja sadevettä.

Vaihtoehtoja on kaksi:

  • Voimme käsitellä lämmitä ja tuoretta jätevettä paikan päällä ja uudelleen käyttää sitä lämpimänä kierrätysvetenä. Tässä vaihtoehdossa on se etu että, sekä vesi ja siihen sisältyvä lämpö voidaan kierrättää.
  • Voimme myös erottaa lämpöä lämpimästä jätevedestä lämmön vaihtimien kautta, nostaa lämpö lämpöpumpun avulla korkeammalle tasolle ja uudelleen käyttää veden lämmitykseen. Tämä vaihtoehdon etu on, että talteen otetun lämmön lämpötila on korkeampi.

Paikalliset olosuhteet määrittävät mikä vaihtoehdoista on parempi, tai onko niiden yhdistelmä ehkä paras.

 

Esimerkkejä

Esimerkkejä

Esimerkkejä paikallisille ja lyhyille simukoille

Sen lisäksi että tarjoamme eritysiasiantuntijapalveluita jätevedenkäsittely alalla, niin kunnallisella puolella kun teollisuuden jätevesienkäsittelyssä, niin toimitamme myös järjestelmiä jäteveden lämmön talteen ottamiseksi ja kierrättämiseksi.

  • Talousjätevesi: Harmaa vesi kylpyhuoneista, kuten myös tiski- ja pyykinpesukoneista on lämmin. Jos keräämme ja käsittelemme harmaan veden erikseen mustasta vedestä, voimme kierrättää veden teknisenä vetenä mutta myös siihen sisältyneen lämmön. Sama koskee periaatteessa sekoitetulle talousjätevedelle, mutta lämpötila on alhaisempi, kun pelkällä harmaalla vedellä. (Ks myös HUBER Ratkaisut Jäteveden kierrätykselle) Suurin osa puhdistetusta kierrätysvedestä käytetään WC-huuhteluun tai kastelemiseen, joten sen ei tarvitse olla lämmin. Mutta paikallisille käsittelyjärjestelmille lisäämme lämmöntalteenottojärjestelmän; lämpöpumpulla voimme tarjota jäähdytystä teknisen veden avulla ja puhtaan veden lämmitystä.   
  • Liiketaloudellinen jätevesi: Hyvä esimerkki on kapuallinen pesula. Pesuvettä poistetaan enemmän tai vähemmän koko ajan ja se on kuumaa verrattuna huuhteluveteen. Käsittelemme lämmintä pesuvettä paikan päällä kemiallis/fysikaalisella prosessilla ja kierrätämme veden. Tällä käsittelymenetelmällä asiakkaamme voivat säästää puhdasta vettä ja lämmitysenergiaa, sekä myös pesuainetta. Lisäksi otamme talteen lämpöenergiaa lämpöpumpun avulla siitä ylimääräisestä vedestä, joka poistetaan viemäriin. .
  • Teollisuuden jätevesi: Moni teollisuudenala tuottaa ja poistaa lämmintä ja jopa kuumaa jätevettä, esim. virvoitusjuomatuotanto, ruoan jalostusprosessi tai sellu- ja paperiteollisuus. Lämmin jätevesi pitää usein viilentää ennen, kun se voidaan poistaa viemäriin, esim sekoittamalla siihen kylmempää jätevettä, jotta voidaan ylläpitää maksimi poistolämpötila, joka usein on 35° C. Kuuma jätevesi syntyy usein pesuvesistä monista prosesseista ja se on vain vähän saastunut. Tarjoamme prosessiveden käsittelyä ja kierrätystä paikan päällä ja lisäksi voidaan ylimääräinen lämpö ottaa talteen ja kierrättää. Joissakin tapauksissa tarjoamme myös lämpöpumppuja lämmön talteen ottamiseksi ja uudelleenkäyttöä varten nostetulla lämpötilalla. Optimaalinen ratkaisumme on tietysti aina räätälöity asennuspaikan olosuhteita huomioon ottaen.

Video

Sovellusraportit