Välppeenkäsittely

HUBER Välppeenkäsittelyjärjestelmät

  • Paras ratkaisu kaikille sovelluksille
  • Korkea kuivaustulos
  • Maksimi pesuteho
  • Pienemmät jätemaksut

Jätevedenkäsittelylaitoksissa poistetaan normaalisti ensin välpe välpillä vedestä. Välpe koostuu suurimmaksi osaksi samanlaisista aineksista kuin kotitalouksien jätteet, ulosteperäiset aineista, paperista ja kivi/hiekka-aineksesta. Välppeen määrä on riippuvainen välpän erotuskyvystä ja viemäriverkosta.

Lue Lisää...Sulje

Kunnallinen välpe sisältää vettä 10 - 25% riippuen välpän tyypistä. Orgaanista ainetta välppeessä on keskimäärin n. 90% kuiva-aineesta [TS].

Koska välpe sisältää paljon vettä, sen koostumus on epäyhtenäinen ja ulkonäöltä se on epäesteettistä, välpe pitää käsitellä ennen hävittämistä.

Parhaimmat esikäsittelylaitteet ovat välppeen pesu- ja puristuslaitteet. Ulosteperäinen sekä orgaaninen aines poistetaan ja palautetaan jätevesivirtaan. Hyvä pesuri nostaa BOD5 kuormaa biologisessa prosessissa jopa 6 %:lla.

Pesun jälkeen välpe puristetaan, jotta suurin osa vedestä poistuu pestystä välppeestä ja välppeen kuiva-ainepitoisuus kasvaa. Kun orgaaninen aines on pesty pois, on välppeen puristus tulos yleensä huomattavasti parantunut. Hyvä pesuri saavuttaa jopa 80% välppeen paino- ja volyymi aleneman.

Painon väheneminen alentaa hävitettävän välppeen määrää ja tällä on suora vaikutus välppeen kaatopaikkakustannuksiin.