HUBER Technology NORDIC - Suomen sivuliike

HUBER Technology NORDIC on Ruotsissa toimivan saksalaisen HUBER SE:n tytäryhtiö. HUBER Technology NORDIC:llä on sivuliikkeet Suomessa ja Norjassa.

Jo yli 150 vuoden ajan HUBER SE on toiminut tiivisti sekä juomaveden että jätevesien käsittelyn alalla. Kuparisepän pajasta on kehittynyt huippumoderni konepaja, joka pystyy vastaamaan korkealuokkaisten laitteiden valmistuksen vaatimuksiin. HUBER SE:n tehdas sijaitsee Berchingin kaupungissa eteläsaksassa Nürnbergin lähistöllä.

Hydropress HUBERin liikeidea

Hydropress HUBER AB:n tulee tarjota sekä kunnallisille että teollisuuden jätevedenpuhdistamoille/veden käyttäjille vaatimuksia vastaavia laitteita ja järjestelmiä, joilla erotetaan kiintoainetta vedestä kuten myös järjestelmiä energian säästämiseksi. Tarjoamalla korkeaa ammattitaitoa ja hyvää huoltopalvelua takaamme luotettavia, tehokkaita ja räätälöityjä ratkaisuja. Olemme ensisijaisesti aktiivisia Pohjois- ja Baltian maissa.

HUBER Technologyn tuotemerkkejä ovat mm ROTAMAT®, StepScreen® ja Coanda.

Tuotevalikoima on syntynyt jatkuvasta kehitystyöstä. Tiiviit maailmanlaajuiset kontaktit asiakkaisiimme sekä käyttövaatimuksien tuntemus on antanut meille uusia vaikutteita jätäveden ja lietteenkäsittelylaitteiden kehitystyössä.

HUBER Technology NORDIC - Suomen sivuliike

HUBER Technology NORDIC – Suomen sivuliikkeen toimisto sijaitsee Helsingin Konalassa. Olemme myyneet HUBER Technologyn tuotteita Suomessa vuodesta 1994 (aikaisemmin nimellä Hans Huber Oy).

HUBER Technology NORDIC – Suomen sivuliike on VVY:n yhteistoimintajäsen.