Hiekanerotus ja -käsittely

 

Optimaalinen järjestelmä kaikille sovelluksille!

Kattava tuotevalikoimamme tarjoaa parhaimman ratkaisun kaikille hiekanerotussovelluksille, joissa käytetään pitkää suorakaiteenmuotoista allasta tai pyöreää allasta. Tähän voidaan myös käyttää kompaktilaitteita, johon sisältyy myös välppäys samassa laitteessa.

Laajaan kokemukseensa nojaten voivat HUBERn insinöörit suunnitella räätälöidyn hiekankäsittelylaitoksen erityistarpeillesi. Kaikki hiekankäsittelyvaiheet voidaan luotettavasti hoitaa HUBERin huipputeknologiaa edustavilla laitteilla.

 

Järjestelmät

Hiekan erotus

Hiekan erotus

Jotta jätevedenpuhdistamon hyvät käyttöolosuhteet voidaan taata, on välttämätöntä erottaa vesivirtausten mukana kulkeutunut hiekka ja muu mineraalinen aines orgaanisesta aineksesta. Hiekan-, soran ja muun mineraalisen aineksen erotus jätevedestä tarvitaan, jotta jätevedenkäsittelyprosessi toimisi hyvin ja olisi luotettava. Hyvä hiekan-erotus ehkäisee käyttöongelmia kuten hiekan kerääntymistä ilmastusaltaisiin ja mädättämöihin, pumppujen tai lietteenkuivauslaitteiden kulumista sekä ehkäisee lietekaukaloiden ja lietelinjojen tukkeutumista. Päämääränä on erottaa mahdollisimman paljon hiekkaa orgaanisesta aineksesta ja palauttaa orgaaninen aines kiertoon. Yleensä tutkitaan erotusaste hiekkapartikkeleille, joiden koko on 0,2 mm. Sekaviemäreissä voidaan n 60 l hiekkaa erottaa 1000 m³ jätevettä. Tavallisimmat hiekanerottimet ovat suorakaiteenmuotoiset kanavia, pyöreitä altaita ja pyörrevirtauksella toimivia hiekanerottiiat. Ne erottavat hiekan joko painovoiman avulla (pitkät suorakaiteenmuotoiset kanavat) tai keskipakovoiman avulla (pyöreät ja pyörrevirtauksella toimivat altaat).

 

Hiekankäsittely

Hiekankäsittely

Hiekka ja muu mineraalinen aines, joka tulee jätevedenpuhdistamolta tai katujen siivouksesta on hyvin erikokoista ja yleensä enemmän tai vähemmän saastutettu orgaanisilla partikkeleilla ja muulla vieraalla materiaalilla, joka voidaan verrata kotitalousjätteeseen. Nämä jätteet tässä epäyhtenäisessä sekoituksessa johtaa siihen, että hiekan kuivuusaste liikkuu 40 -70 % välillä ja hehkutushäviö on aika suuri yleensä 10-80%. Hyvin toimivan hiekankäsittelyjärjestelmän tarkoitus on erottaa >0.20 mm hiekanjyvät ja samalla erottaa arvokas kierrätettävä hiekka ja muut mineraaliset aineet saastuttavasta materiaalista.

Hiekankäsittelyn lopputuotteeseen pitäisi suhtautua niin, että se on hyvä hiekka, jossa hehkutushäviö on < 3% ja kuivuusaste korkea > 90%. Hiekanerotus sekä vähentää jätemaksuja, että tuottaa raaka-ainetta, joka voidaan kierrättää ja uudelleenkäyttää.

Käsittelyyn tuleva saastunut heikka voi olla hyvin erikokoista ja eri lailla saastunut, riippuen siitä mistä se tulee. Tämä pitää huomioida jo suunnittelussa, jotta voidaan valita paras mahdollinen hiekankäsittelykomponentit.

Jätevedenpuhdistamon hiekankäsittely

Jos käsiteltävä hiekka on jätevedenpuhdistamon hiekanerotusaltaasta tullut hiekka, on paras ratkaisu maailmanlaajuisesti tunnettu HUBER Hiekkapesuri. HUBERin Hiekanpesuri takaa, että orgaaninen aines pestään pois niin hyvin, että pestyn hiekan hehkutushäviö on alle 3%, joka takaa alhaiset hävittämiskustannukset tai kierrätyksen.

Monessa maassa on nyt samanlainen lainsäädäntö, joka määrittelee vaatimukset pestylle hiekalle. Käytännössä ei ainaoastaan tehokas orgaanisen ja mineraalisen aineen erotus ole ratkaisevaa, vaan myös hienojen hiekanjyvien erottaminen. HUBER Hiekanpesuri huomioi myös tämän.

Viemäri- ja lakaisuhiekan käsittely

Viemäri-, katukaivojen- ja lakaisuhiekan käsittely vaatii yksilöllisesti suunniteltuja hiekankäsittelyjärjestelmiä. Hiekankäsittelytekniikka pitää räätälöidä sen mukaan, mitä toivotaan käsittelylaitoksen tuottavan. Tähän vaikuttaa käsiteltävän aineksen määrä, koostumus, puhdistusvaatimukset jne. Käsittelyvaiheet voivat muodostua seuraavista vaiheista: vastaanottosäiliö, muun materiaalin erotus hiekasta, pesurumpu erikokoisten mineraalisten aineiden erottamisekis, hiekanpesu, jossa orgaaninen aines erotetaan hiekasta.

Jos käsittelyjärjestelmälle ei voida toimittaa pesuvettä ulkopuolelta, voidaan erillinen vedenkäsittely-yksikkö toimittaa, jonka avulla tarvittava pesuvesi voidaan kierrättää.

HUBER voi hiekakäsittelyjärjestelmien kehittämisen laajan maailmanlaajuisen kokemuksensa ansiosta, tarjota räätälöityjä ratkaisuja kaikille eri hiekankäsittelyprojekteille.

Esitteet