HUBER Aktiivihiilisuodatin CONTIFLOW® GAK

Neliosainen käsittely mikrosaastuttajien poistamiseksi

HUBER Aktiivihiilisuodatin CONTIFLOW® GAK poista mikrosaastuttajat jätevedestä. Järjestelmä käyttää raemaista aktiivihiiltä ja asennetaan jälkiselkeytyksen jälkeen. HUBER Aktiivihiilisuodattimen CONTIFLOW® GAK tärkeä etu on, että sillä ei ole mitään vaikutusta olemassa oleviin jätevedenpuhdistamon prosessijärjestelmiin ja se voidaan optimoida edelleen lisäämällä hiekkasuodatin tai otsonointilaitteen .

HUBER Aktiivihiilisuodatin CONTIFLOW® GAK on tyypiltään syväpetisuodatin, jossa virtaus tapahtuu ylöspäin. Järjestelmä on erittäin tehokas, koska katkoja ei tarvita aktiivihiilen vastavirtahuuhtelun pesuprosessin ajaksi.

Kun tulovirtaus virtaa ylöspäin aktiivihiilipedin läpi, jää tulovirtaamassa oleva kiintoaine suodatus kerrokseen ja mikrosaastuttajat adsorboituvat aktiivihiilen suurelle pinnalle. Toisen prosessin ratkaiseva tekijä on tulovirtaaman viipymäaika aktiivihiilipedissä.

Kirkas vesi poistuu ylivuotoreunan yli suodattimen yläosassa. Aktiivihiili ja siihen kerääntynyt lika liikkuu alaspäin ja imetään paineilmaputkeen, joka sijaitsee suodattimen keskellä. Paineilmanosturi kuljettaa sekoituksen ylöspäin aktiivihiilen pesurille. Kiintoaine erotetaan aktiivihiilestä pesurissa ja pesuvetenä käytetään pieni määrä suodatettua vettä. Kun aktiivihiili putoaa suodatuspedin läpi, se ei sisällä kiintoainetta, mutta sisältää mikrosaastuttajia, näin saadaan luotua sisäinen aktiivihiilikiertoprosessi.  Kun suodatusprosessi jatkuu, absorboituu enemmän ja enemmän mikrosaastuttajia hiilen sisäpinnalle

 

Lisätiedot

Lisätiedot

iHUBER Aktiivihiilisuodatin CONTIFLOW® GAK on erikoisversio tutusta ja hyväksi todetusta HUBER Hiekkasuodatin CONTIFLOW®:sta: Se käytetään kvartääri käsittelyvaiheena jätevedenpuhdistamoilla ja se erottaa mikrosaastuttajia jätevesivirrasta. Järjestelmä käyttää raemaista aktiivihiiltä ja asennetaan jälkiselkeytyksen jälkeen.

HUBER Aktiivihiilisuodattimen CONTIFLOW® GAK tärkeä etu on, että sillä ei ole mitään vaikutusta olemassa oleviin jätevedenpuhdistamon prosessijärjestelmiin ja se voidaan optimoida edelleen lisäämällä prosessiin ”klassisen” CONTIFLOW® hiekkasuodattimen tai otsonointilaitteen .

 

Edut

Edut


 • Kokemusta yli 5 000 CONTIFLOW® asennuksesta maailmanlaajuisesti
 • Erottaa mikrosaastuttajia luotettavasti
 • Soveltuu prosessiin kvartääri käsittelyvaiheena
 • Yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä järjestelmä.
 • Ei vaikuta olemassa oleviin prosessijärjestelmiin
 • Jatkuvatoiminen tai jaksottainen hiekanpesuprosessi jatkuvan suodatuksen aikana
 • Ainoastaan yksi kulutusosa
 • Ei keskeytyksiä vastavirtahuuhtelun takia
 • Suodoksen laatu vakaa
 • Yksinkertainen pesuveden käsittely
 • Minimi paineen alenema

Sovellusraportit

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

HUBER Active Carbon Filter CONTIFLOW® GAK: functional principle
Pyydä lisätietoa tuotteesta