HUBER Coanda Hiekanlajitin RoSF3

Hiekan erotus ja kuivaus samassa laitteessa

 • Käyttämällä COANDA ilmiötä, voidaan taata korkea hiekan erotustehokkuus
 • Osa orgaanisesta aineksesta voidaan erottaa hiekasta
 • Valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä

Hiekka / vesiseos virtaa joko pumppaamalla tai painovoimalla pyörrekammioon, jossa virtaukseen syntyy pyörivä liike. Pyörrekammion päälle on tehty reikä, josta otetaan ilmaa sisään automaattisesti.

Lue Lisää...Sulje

COANDA Hiekanlajittimen sydän on sisäänrakennettu Coanda Tulip virtauksenohjain. Orgaanista ainetta sisältävä virtaus hakeutuu tulip-virtauksenohjaimen seinään ja virtaussuunta muuttuu pystysuoraksi vesipinnan alla johtuen Coanda-ilmiöstä. Hidastetut tagnetiaaliset ja radiaaliset virtaukset vaikuttavat erotusprosessiin ja orgaanisen aineen sekä hiekan tiheysero vaikuttaa myös.

Hiekanlajitinruuvi kuljettaa puhtaan hiekan kulmassa olevaa pintaa pitkin, jossa se kuivatetaan apinovoiman avulla ennen poistamista astiaan. Optimioloissa toimivan laitteen mineraalinen jäännös on n 90% (esim. olosuhteessa, jossa on hyvä välppäys ja hiekanerotuslaitteet).

Edut

Edut

HUBER Coanda Hiekanlajtin RoSF3 edut

 • Korkea erotusaste, jopa 95% hiekanjyvistä, joiden koko on 0,2 - 0,25 mm
 • Ruuvi tuettu molemmista päistä kulumisen ehkäsiemiseksi
 • Hiekan erotus ja kuivaus tapahtuvat samassa laitteessa -> säästää tilaa
 • Tasainen virtaus laitteelle sekä Coanda ilmiön käyttö johtaa korkeaan erotuskapasiteettiin (erotusaste 95% hiekanjyvistä, joiden koko on 0,20 mm
 • Koska ilmaa imetään automaattisesti pyörrekammioon reiän kautta laitteeseen, pysyy orgaaninen aines virtauksessa ja poistuu orgaanisen aineen poiston kautta.
 • Automaattinen hiekan poisto ja samanaikainen staattinen kuivaus
 • Lisäksi voidaan asentaa HUBER Hiekkapesuri RoSF4T (kuivan hiekan syöttö), jolla voidaan vähentää hiekan orgaanisen aineen määrää ja näin myös hehkutushäviötä
 • Ei vaadi käyttöhenkilöstön valvontaa
 • Optimaalinen ratkaisu asiakkaan kannalta
 • Korkea korroosiosuojaus, pitkäikäinen, alhaiset huoltovaatimukset
 • Kokonaan suljettu rakenne, hajuton laite
 • Lisävarusteena lämmitys

Esitteet

Esitteet

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

Media

Media

 
Pyydä lisätietoa tuotteesta