Mikrovälppäys / Suodatus

Huber tarjoaa luotettavia ja innovatiivisia ratkaisuja suodatukseen, aktiivihiilisuodatukseen ja mikrovälppäykseen. Tällä saavutetaan huomattavasti paremman poistoveden laadun, kun biologisen käsittelyn jälkeen lisätään suodatus tai mikrovälpätään raakaa jätevettä.

Biologisesti käsitellyn jäteveden suodatuksella erotetaan leijuvaa kiintoainetta, joka muuten jäisi veteen selkeytyksen jälkeen. Tällainen leijuva aines sisältää n 50% hiiltä, melkein 10% typpeä ja yli 1% fosforia.

Vaikka biologinen käsittely on suunniteltu biologisen fosforin poistoon ja /tai kemiallisen fosforin saostukseen, jää poistettavaan veteen edelleen n 1 mg/L (ppm). Jälkiselkeytyksen jälkeen tarvitaan suodatus, kun fosforin poiston vaatimukset ovat tiukat ja niitä on luotettavasti pidettävä.

Mikrovälppäys voidaan suodattaa myös raakaa jätevettä, ennen kun se lasketaan valtamereen tai suureen jokeen. Tällä poistetaan melkein kaikki kiintoaine sekä fosfaatit.