Hiekkapesurit

 

Hiekkapesureissa erotetaan orgaaninen aines mineraalisista partikkeleista.

Kun orgaaninen aines on erotettu hiekasta pesurissa, poistetaan puhas hiekka lajitinruuvin avulla. Se kuivataan staattisesti ja poistetaan säiliöön.