Tuotteita viemäreihin ja hulevesille

Laitteita ja järjestelmiä hulevesien käsittely ja viemäriverkkojen hallintaan

Laitteita viemäriverkkoihin, joilla käsitellään

  • hulevesiä
  • jokivesiä
  • sekaviemärivesiä

Nykyaikainen seka- ja sadevesienkäsittely kunnallisessa sekaviemäriverkostossa on pääasiallinen kysymys, kun ratkaistaan kestävä ympäristön- ja vesien suojelu. HUBER tarjoaa luotettavia ratkaisuja monella ongelmallisille tilanteille seka- ja hulevesiviemäreissä: Kiintoaineen pysäyttäminen, ylivuotovesien mittaaminen ja hulevesien tasausaltaiden puhdistaminen

Lue Lisää...Sulje

Monien vesistöjen veden laatu on huomattavasti kohentunut, kun uusia jätevedenkäsittelylaitoksia on rakennettu ja kun laitosten järjestelmiä on saneerattu ja uudistettu ennen poistoa vastaanottavaan vesistöön. Näistä ponnisteluista huolimatta syntyy edelleen ekologisia tappioita, kun kelluvaa ja karkeaa materiaalia poistuu viemäriverkostosta vesistöihin rankkasateiden ja tulvien aikana sekä erillis- että sekaviemäreistä.

Ympäristönsuojelun tarkoituksena täytyy olla, että näihin ongelmiin puututaan, niin että vahingot tulevaisuudessa minimoidaan. HUBER avustaa mielellään näissä kysymyksissä ja meillä on paljon kokemusta sekä hyväksi todettuja laitteita ongelmien ratkaisemiseen.