HUBER Hiekkasuodatin CONTIFLOW®

Jatkuvatoiminen syväpetisuodatus

 • Nopea hiekkasuodatus suurille virtauksille
 • Korkea käyttövarmuu
 • Pienet käyttökustannukset
 • Minimi huollon tarve

Jatkuvatoiminen syväpetisuojaus hiekkapedillä, jonka korkeus on 1 ja 2 m välillä ja tällä korkeudella saavutetaan puhdistetun veden korkeat puhdistusvaatimukset. Yhdistettynä fysikaaliseen/kemialliseen käsittelyvaiheeseen (saostus/flokkaus) voidaan myös liuennet materiaalit (esim. ortofosfaatti) muuttaa kiinteään muotoon ja erottaa suodattimella. Kolloidiaaliset materiaalit kasaantuvat flokkulantin avulla suodatettavaksi materiaaliksi.

Lue Lisää...Sulje

Mittaukset ovat näyttäneet, että CONTIFLOW® vähentää mikrobien määrää huomattavasti. Jos desinfiointivaatimukset ovat korkeat, voidaan UV-desinfiointi asentaa hiekkasuodattimen jälkeen, koska kiintoaineen määrä suodatetussa vedessä on niin pieni.

Järjestelmä on saatavana terässäiliö versiona (tyyppi ”SS” tai betonisäiliö versiona (tyyppi ”C”) suurille virtauksille. Betonisäiliö version muodostuu useasta moduulista. Niiden määrä voidaan suunnitella yksilöllisesti tietylle virtaukselle ja prosessin vaatimuksille - jopa 12 moduulia.

Hiekkapartikkeleiden rosoinen pinta antaa kasvualustan biomassalle. Syötettävässä vedessä olevat ravinteet, kuten typpi, poistetaan biologisen hajoamisen kautta.

Rauta/mangaani voidaan muuttaa kiinteäksi oksidaation kautta ja sen jälkeen poistaa suodatuksella. Tehostettu biologinen suodatus poistaa typpeä sekä hajotettuja orgaanisia yhdisteitä.

Hiekkasuodatinta käytetään myös ravinteiden vähentämisen reaktorina, jolloin fosforia poistetaan saostuksen avulla. Saostusaineita ja flokkulantteja, kuten rautaa tai alumiinisuoloja, voidaan lisätä suoraan suodattimen syöttöön. Kemiallinen fosforin poistaminen hiekkasuodattimella on taloudellisempaa, kun perinteinen yhtäaikainen saostus, koska saostuskemikaalia tarvitaan vähemmän.

 

Lisätiedot

Lisätiedot

Syöttö tapahtuu suodattimen yläpäässä ja vesi virtaa alaspäin syöttöputken ja paineilmanostimen väliin jäävän aukon kautta. Kun syötettävä vesi virtaa ylöspäin liikkuvan hiekkapedin läpi, jää kiintoaine suodatushiekkaan. Suodos poistuu ylivuotoreunan yli suodattimen yläosassa. Hiekka ja suodatettavat kiintoaineet kuljetetaan paineilmanostimen kautta suodattimen yläpäässä olevaan pesuriin, jossa kiintoaine erotetaan hiekasta. Kun hiekka putoaa pesurin läpi, kulkee pieni määrä suodatettua vettä ylöspäin ja se pesee pois lian ja sallii painavamman, karkeamman hiekan pudota alas pedin läpi. Pesuvesi, joka sisältää tietyn määrän suodatusvettä ja erotettua kiintoainetta, poistuu suodattimesta sen yläpäästä.

.

 

Edut

Edut

 • Kokemusta yli 5000 asennuksesta maailmanlaajuisesti
 • Yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä järjestelmä.
 • Jatkuvatoiminen tai jaksottainen hiekanpesuprosessi jatkuvan suodatuksen aikana
 • Ainoastaan yksi kulutusosa
 • Ei keskeytyksiä vastavirtahuuhtelun takia
 • Suodoksen laatu vakaa
 • Yksinkertainen pesuveden käsittely
 • Minimi paineen alenema

Sovellusraportit

Esitteet

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

Media

Pyydä lisätietoa tuotteesta