Pumppaamovälpät

Toisinaan jätevesi pitää nostaa korkeammalle tasolle, jotta se voisi virrata edelleen painovoiman avulla. Tässä tarvitaan avuksi pumppuja ja nostolaitteita. Pumput tosin kuluvat jäteveden sisältämän kiintoaineen johdosta ja se voi johtaa pumpun toimimattomuuteen. Pumppujen huoltamiseen tarvitaan huoltohenkilöstöä tai pumppuja pitää vaihtaa, molemmat johtavat pitkällä tähtäimellä suuriin kustannuksiin.

Luotettava kiintoaineen erotus on ainoa vaihtoehto taata pumppujen vakaa toiminta.

Nämä pumppaamovälpät tarjoavat ihanteellisen ratkaisun tähän ongelmaan, ja ne voidaan asentaa uusiin tai olemassa oleviin rakenteisiin.