HUBER Ratkaisu lämmön talteen ottamiseksi jätevedenpuhdistamon poistovedestä

HUBER Wastewater Heat Exchanger RoWin as tank version, installed in a wastewater treatment plant effluent channel

Ottamalla talteen lämpöä selkeytetystä jätevedestä saavutetaan useita etuja: Koska vesimäärät ovat suuret, löytyy siitä suuri lämpöpotentiaali, poistoveden lämpötilan laskeminen ei aiheuta ongelmia vastaanottavalle vesistölle, kun taas puhdistamo tarvitsee paljon lämpöä.

Meidän itsepuhdistuva RoWin lämmönvaihdin asennetaan mieluiten virtauslaatikkoon, joka upotetaan poistokanavaan.

Talteen otettu lämpö voidaan käyttää esimerkiksi lisälämmityksenä SRT Aurinkokuivaimessamme.

Aurinkokuivaimet käyttävät ilmaista aurinkoenergiaa. Toisinaan, kun aurinkoa ei ole tarpeeksi, vuodenajasta tai ilmastosta riippuen, niin aurinkoenergiaa ei saada tarpeeksi.

Tilavaatimusten vähentämiseksi tässä tapauksessa ja/tai ympärivuotisen kuivaamisen varmistamiseksi, on järkevää käyttää lisänä uusiutuvaa lämmönlähdettä: jätevedestä otettua lämpöä!

 

Järjestelmän periaate

Järjestelmän periaate

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Prosessi

Prosessi

Uusiutuva energianlähde voi olla jäteveden sisältämä lämpöenergia. Jäteveden sisältämä lämpö on aika alhainen, mutta lämpöä on jatkuvasti saatavissa jokaiselta jätevedenpuhdistamolta. Käytämme lämpöpumppua nostamaan lämpötilan tasolle, joka takaa luotettavan ja tehokkaan lämpöenergian käytön lietteen kuivaamiseen alhaisella lämpötilalla.

Lämpöpumppu tuottaa 4 - 6 kWh käyttökelpoista lämpöä.

 

Sovellusraportit

Edut

Edut

Aurinkokuivaimemme SRT:n edut kuivaamalla jätevesilietteen uusiutuvalla energialla

  • Kuiva, rakeinen ja helposti käsiteltävä tuote, jonka TS-pitoisuus on yli 65%
  • Kohtalainen lietteen lämpö - vähäinen haju
  • Vähäinen pölynmuodostus - turvallinen käyttö
  • Ilmaisen aurinkoenergian ja alhaisen lämpöenergian käyttö
  • Riippumaton vuodenajasta ja ilmastosta
  • Vähäinen tilantarve
  • Alhaiset ylläpito- ja huoltokustannukset

Tuotteet