Lietteenkäsittely

HUBER tarjoaa täydellisen ohjelman lietteenkäsittelyyn:

Välppäys - Tiivistys - Kuivaus - Terminen kuivaus - Hyödyntäminen .... kaikki samalta toimittajalta

Jätevedenpuhdistamon tuottama päätuote on jätevesiliete, joka erotetaan mekaanisesta, biologisesta ja kemiallisesta käsittelystä.

Lietteen määrä vaihtelee riippuen käsittelytavasta, liitettyjen ihmisten määrästä ja asukasvastineluvusta sekä veden muista ominaisuuksista. Jäteveden ominaisuudet ja lietteen tuotanto om erilaista eri maissa ja eri alueilla. Myös kaupunkialueiden ja maaseudun välillä on eroja. Lietettä syntyy 20 - 45 kg kiintoainetta henkilöä kohden per vuosi

 

Lue Lisää...Sulje

Lietteellä on monta ominaisuutta, jotka vaikuttavat suuresti lietteekäsittelyn kustannuksiin. Lietteen sisältämän veden määrä on hyvin tärkeä tekijä, joka vaikuttaa lietteen käyttökelpoisuuteen sekä kuljetus- ja hävittämiskustannuksiin. Lietteen kiintoaineen- ja vedenmäärä riippuu lietetyypistä (esim. esiselkeytysliete, bioliete, kemiallinen liete) ja tyyppi sekä laatu vaikuttavat käsittyelymenetelmiin (esim mädätys) sekä tiivistys- ja kuivausjärjestelmiin.

Lietteen kemiallinen koostumus riippuu myös jäteveden omainsisuuksista ja jäteveden käsittelymetodeista. Erityisen tärkeää on lietteen sisältämä raskas metallien määrä, koska se rajoittaa lietteen käyttöä maakäyttö sovelluksissa. Euroopan määräykset koskien biomassan käyttöä maasovelluksissa asettaa rajoja, jotka perustuvat turvallisuuteen ja hyödyllisten ravintoaineiden uudelleenkäyttöön, mutta siinä on myös poliittisesti värittyneitä huolia, jotka pitkällä aikavälillä vaarantavat maasovelluksia. Koska biomassa sisältää endokrinologisia aineita aiheuttaa tämä huolta, vaikka on epätodennäköistä, että nämä lääkeaineet siirtyisivät maaperästä kasveihin.

Euroopan määräykset erittelevät, että vain jäte, jossa haihtuva kiintoaine (orgaaninen) on alle 5%, voidaan käyttää maasovelluksissa. Tämä tarkoittaa, että lietettä ei voida enää käyttöö maantäyttönä, ainoastaan tuhka lietteen polttolaitoksista voidaan siirtää maahan. Lietteen terminen kuivaus sekä poltto ovat energianeutraali vaihtoehto. Termisesti kuivatulla lietteellä on melkain sama lämpöarvo, kun ruskealla hiilellä. Jos termisesti kuivattu liete poltetaan, riittää poltosta tuleva lämpö lietteen kuivaukseen.

HUBER tarjoaa täydellisen ketjun lietteenkäsittelyyn prosesseihin.