Pitkä suorakaiteenmuotoinen hiekanerotin

Jotta jätevedenpuhdistamon hyvät käyttöolosuhteet voidaan taata, on välttämätöntä erottaa vesivirtausten mukana kulkeutuneen hiekan ja muuhun mineraalisiin aineksiin (n 60 l / 1000 m³ jätevettä) sekoittunut orgaaninen aines.

Koska pitkissä suorakaiteenmuotoisissa hiekanerotusaltaissa on paljon orgaanista ainesta ovat ne nykyään lisäksi ilmastettu, jotta edes osittain voidaan välttää orgaanisen aineksen lakseutumista hiekanerotusaltaaseen ja aiheuttaa kelluvan aineksen (rasvan) nousemisen pinnalle. Kalbskopfin mukaan suunnitellaan ilmastetut hiekanerotusaltaat usein sen perusteella mitten kauan jäteveden pitää viipyä hiekanerotusaltaassa. Tästä huolimatta eivät edes ilmastetut hiekanerotusaltaat voi taata luotettavaa hiekanerottamista orgaanisesta aineksesta. Tämä voidaan ainoastaan taata hyvin toimivilla hiekanpesureilla.