Lietteen tiivistys

HUBER tarjoaa kaikkia tavallisia lietteentiivistyslaitteita:

Kaikki HUBERin tiivistysjärjestelmät takaavat säädettävän kiintoainepitoisuuden tiivistetyssä lietteessä ja vastaa myös korkeimpiin erotusvaatimuksiin.

Jotta lietteen jatkokäsittelyssä saavutettaan taloudellinen ratkaisu, on tarpeellista vähentää jäteveden puhdistuksessa syntyvän lietteen määrää. Määrän vähennys saavutetaan, erottamalla vettä lietteestä prosessin eri vaiheissa. Suurin sovellus lietteentiivistys laitteille on määrän vähentäminen biologisestä lietteestä ja ylijäämälietteestä