Energiaa jätevedestä

Jätevesi sisältää lämpöenergiaa ja voimme ottaa talteen osan siitä lämpöpumpuilla.

HUBER ThermWin® järjestelmälle voidaan johtaa osa jätevesivirrasta, välpätä vesi, pumpata se maan päällä olevan Lämmönvaihtimen kautta ja palauttaa vesi viemäriin.

Koska välppäämme ja pumppaamme jäteveden, voimme käyttää kompakteja ja kustannustehokkaita lämmönvaihtimia, koska tuotamme hyvin määrätyn ja turbulentin virtauksen, jolla saavutetaan tehokas lämmönsiirto.

Välppäykseen käytämme pystysuoraan asennettavan välpän ROTAMAT® Pumppaamovälppä RoK4, joka nostaa välppeet pystysuoran ruuvin avulla. Palautettava jätevesi huuhtelee välppeet takaisin viemäriin

 

Tuotteet

Edut

Edut


  • Uusiutuvan ja kestävän energian tehokas käyttö
  • Rajaton saatavuus, varma tarjonta
  • Paikallinen ja ilmainen, hajautettu lämmön lähde
  • Kustannustehokas, kun kuivan sään virtaus on n 10 l/s
  • Mitätön vaikutus jätevedenkäsittelyyn (jätevesi kylmenee vain 1-2°C)
  • Viemärin koko ei vaikuta sovellukseen
  • Voidaan käyttää kompakteja, tehokkaita ja taloudellisia lämmönvaihtimia
  • Lämmönvaihtimet maan pinnalla (helppo asentaa ja huoltaa)
  • Vain vähän rakennustöitä (kapea kuilu viemärin viereen)
  • Ei juuri vaikuta olemassa olevaan viemäriin (porataan vain kaksi reikää)

Sovellusraportit

Esitteet