HUBER Ratkaisu "Green Building"-rakennuksille

Koska ilmasto muuttuu, energiakustannukset nousevat ja resurssit ovat niukat nousevat Green Building-rakennukset enenevässä määrin normiksi.

Kun tietoisuus veden riittämättömyydestä on lisääntynyt, on pienten paikallisten jätevedenkäsittelylaitosten kysyntä lisääntynyt nopeasti, koska vesi pitää käsitellä energiatehokkaasti, kierrättää, uudelleen käyttää ja talteenottaa.

Koska HUBER on johtavassa asemassa jätevedenkäsittelyn alalla, on yrityksellä asiantuntijatiimi, joka vastaa Green Building-rakennusten jätevesiratkaisuista. Insinöörimme tekevät työtä yhdessä arkkitehtien ja urakoitsijoiden kanssa, tai suoraan loppuasiakkaan kanssa, jotta saadaan keskisuurille ja suurille rakennuksille jätevedenkäsittelyjärjestelmiä, joilla vesi voidaan puhdistaa, kierrättää ja uudelleen käyttää.

HUBER tarjoaa luotettavia tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa vesi- ja energiatehokkuus rakennuksissa ja rakennuskomplekseissa. Olemme suunnitelleet ja toimittaneet monta järjestelmää esim. kauppakeskuksille, hotelleille ja toimistorakennuksille.