Välpät ja hienovälpät

Karkea välppä
Kiilalanka
Reikälevy
Mesh-verkko

Luotettavia välppiä kaikkiin sovelluksiin

Hieno- ja mikrovälppiä hienon leijuvan aineksen erotukseen

Innovatiivinen teknologia samalta toimittajalta

Jätevedenkäsittelyssä, sekä kunnallisella puhdistamolla että teollisuuden prosessivesien käsittelyssä, on välttämätöntä käsitellä vesi ensin mekaanisella esikäsittelylaitteella.

Häiritsevä karkea kiintoaine pitää saada pois, niin että jatkokäsittelylaitteet eivät vaurioidu ja niin että ne voivat toimia tehokkaasti. Tavoitteena on poistaa kaikki kelluva-, laskeutuva- ja leijuva aines, valitsemalla oikea säleväli. Kiintoaine otetaan talteen ja nostetaan säiliöön.

Esikäsittelylaitteiden valinnassa nousee tärkeimmiksi valintakriteereiksi käyttövarmuus, vähäinen huollon tarve sekä hygienisyys.

Kunnallisille puhdistamoille suositellaan myös välppeen pesua. Välpepesurilla saadaan välppeestä pois liukeneva orgaaninen aines, joka johdetaan biologiseen käsittelyy. Talteen saatu hiili edesauttaa denitrifikaatiota.

Edut

Edut

HUBERin välppien tuoteryhmään kuuluu laaja valikoima erilaisia välppäysjärjestelmiä ja voimme tarjota täydellisen ratkaisun

  • kaikille asennuspaikoille
  • kaikille virtauksille
  • kaikilla säleväleillä

Downloads