Mikrovälpät

Yleisimmät syyt siihen, että jätevedenpuhdistamot eivät saavuta niille asetettuja kiintoaineen poistomääriä puhdistetussa vedessä, ovat yleensä suurenevat hydrauliset kuormat, lian matalat säiliöt ja aktiivilietteen huono laskeutuminen. Poistoveden suuremman kuormat CODtä, BODtä, typpeä ja fosforia aiheuttavat lopulta suurempia jätevesimaksuja ja lisää happea kuluttavien aineiden määrän vastaanottavissa vesistöissä. Erityisesti ravinteiden, kuten fosfaatin ja nitraatin kertyminen pintaveteen voi johtaa rehevöitymiseen, levien kasvuun ja vesikasvien lisääntymiseen, happikatoon ja kala sekä muiden vesieläinten kuolemiin.

Poistokanavaan asennettu mikrosiivilä on nopea, tehokas ja taloudellinen ratkaisu saavuttaa lähes kiintoaineeton poistovesi ja ehkäistä happea kuluttavien aineiden siirtyminen eteenpäin.

 

Lue Lisää...Sulje

Muita sovelluskohteita:

  • Mikrosiivilöinnillä voi suojata tai lisätä jatkokäsittelylaitteiden tehokkuutta (esim. UV desinfioin
  • Aktiivihiili sovelluksella puhdistettu vesi voidaan mikrovälpätä ja poistaa mikro saastuttajia
  • Raa’an jäteveden mikrovälppäys ennen poistamista vesistöön
  • Teknisen- ja prosessiveden käsittely, veden kierrätys (esim. elintarvike- ja kemianteollisuus)
  • Sadeveden käsittely, joka sisältää kiintoaineita (esim. Kaduilta poistuva vesi)