HUBER Ratkaisut veden kierrätykselle

  • Jätevesi on liian arvokasta hukattavaksi!
  • Jätevettä tulee käsitellä ja kierrättää.
  • Jätevesi sisältää arvokkaita kestäviä tuotteita, kuten vettä, ravintoaineita ja energiaa.
  • HUBER Ratkaisu, sulje silmukka!

Meidän pitää oppia, että jätevesi on luotettavin vesilähteemme: kun käytämme vettä, tuotamme jätevettä; kun syömme, eritämme ravintoaineita ja orgaanista hiiltä. Lajittelemme, käsittelemme ja kierrätämme kiinteää jätettä, näin pitää myös tehdä nestemäisellä jätteellä, jätevedellä. Kestävät ratkaisut tuottavat arvokkaita resursseja jätteestä.

Riippumatta siitä käsittelemmekö jätevettä keskitetysti tai hajautetusti, pitää vesi palauttaa luonnolliseen kiertoon ja käyttää uudelleen. Mitä pienempi tällainen kierto on, sitä paremmin se toimii. Hajautetuilla jätevedenkäsittelyjärjestelmillä on se etu, että paikalla tai lähiseudulla puhdistettu vesi, voidaan helposti käyttää uudelleen, ja juomaveden kulutus pienenee.

Tarjoamme HUBER Ratkaisuja erilaisille harmaalle vedelle ja jätevedelle:

Käyttö

Käyttö

Hyvin käsitelty jätevesi voidaan käyttö kierrätysvetenä monin tavoin:

  • Vesi voidaan käyttää kasvien kasteluun, pelloilla, puistoissa tai puutarhoissa: Haihtumisen vähentämiseksi, tulisi kasteluvesi tuoda maan kautta ns pisarakasteluna. Kasteluveden ei tulisi sisältää kiintoainetta tai bakteereja, mutta pitäisi sisältää liuenneita ravinteita (typpeä ja fosforia)
  • Käytettäväksi vedenkulutusta säästävässä infrassa rakennuksissa: Korkealaatuinen puhdistettu jätevesi voidaan käyttää WC:n huuhteluun, pyykinpesuun ja ajoneuvojen puhdistukseen, sekä jäähdytysvetenä ilmastointilaitteissa. Kierrätetyn veden tulee olla kokonaan biologisesti käsitelty sekä desinfioitu.
  • Prosessivetenä teollisuudessa:
    Korkealaatuinen puhdistettu vesi voidaan käyttää huuhteluun, suihkutukseen ja pesuun. Laatuvaatimukset määräytyvät käyttökohteen mukaan. Prosessiveden tulla yleensä olla kristallin kirkas ja desinfioitu.

Tuotteet