Lietteen terminen kuivaus

Varmista että käsittelytapa on oikea!

  • HUBER Aurinkokuivain SRT
    Innovatiivinen, sesonkiriippumaton aurinkokuivain
  • HUBER Keskilämpötilalla toimiva Nauhakuivain BT
    Joustava ratkaisu lietteenkuivauspulmiin!.

Jätevesilietteen hävittämisestä on tullut entistä vaikeampaa Paikalliset hävittämisvaihtoehdot, kuten lietteen käyttö viljelyssä, vähenee tulevaisuudessa.

Lue Lisää...Sulje

Jätevesilietteen käyttäminen viljelymailla rajoitetaan enemmän ja enemään. Kuluttajat eivät hyväksy lietteen käytön maanviljelyssä. Tämä johtaa siihen, että lietteen kuljetusmatkat sopiville laitoksille pitenee. Ainoastaan termisesti kuivatun lietteen kuljettaminen on taloudellisesti ja ympäristön kannalta kannattavaa. Tremisesti kuivattu liete on lisäksi kysytty energianlähde, jolla on positiivinen CO2 tasapaino..

Ratkaisu:
Jätevesilietteen terminen kuivaus vähentää kuljetus- ja hävittämiskustannuksia sekä toimii uusiutuvana energianlähteenä. Kuivattu jätevesiliete on tulevaisuuden energiansiirrin.

Tarjoamme kokemuksemme käyttöönne. HUBER jätevesilietteen termisen kuivaamisen järjestelmät. Lisämoduli lietteenkäsittelykonseptiinne.