HUBER Ratkaisu kunnallisen jäteveden käsittelyyn ja kierrätykseen

Riittävästi puhdistettu jätevesi voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi puistojen kasteluun, WC:n huuhteluun, pyykinpesuun ja ajonauvojen pesuun. Se voidaan myös käyttää jäädytysvetenä ilmastointilaitteissa, tai prosessivetenä - pesuissa tai lauhdutusvetenä teollisuudessa.

Tavanomaisella biologisella puhdistuksella puhdistettu jätevesivesi, täytyy edelleen puhdistaa ennen uudelleen käyttöä.

HUBER tarjoaa seuraavia tuotteita tähän tarkoitukseen:

Sekä hiekkasuodattimella että hyvin hienosilmäisellä mesh-verkolla varustetulla välpällä voidaan pienempiä kiintoaineita ja bakteereja vähentää huomattavasti. Täydellinen desinfiointi tapahtuu UV-suodatuksen tai kloorauksen avulla.

Erittäin hyvän puhdistustuloksen saavutetaan käyttämällä membraanitekniikka. Tässä laitteessa, koko puhdistusprosessi saavutetaan yhdellä laitteella, HUBER aktiivilieteprosessi ja membraanisuodatuslaitteella. Puhdistettu vesi (membraanibioreaktorin permeaatti) on kiintoaineeton ja bakteeriton. Tämän avulla saadaan ihanteellinen jäteveden kierrätysjärjestelmä.

Jätevesi ei ole ainoastaan vesilähde - HUBER Ratkaisuillamme jätevesi voi olla myös lämmön lähde: HUBER ratkaisuillamme voi jätevedestä myös ottaa talteen energiaa lämmitykseen ja jäähdytykseen ympäristöystävällisellä tavalla.