Lietteen välppäys

Tehokkaat ja luotettavat lietevälpät, jolla erotetaan häiritsevä kiintoaine (esim. muovit, hiukset ja kuidut) ja näin edistetään muiden lietteenkäsittelyprosessien häiriötön toiminta. 

Uudellenkäytettävän lietteen ei tulisi sisältää mitään jätteitä. Myös niissä kohteissa, jossa raaka jätevesi on hienovälpätty, voidaan vähän kiintoainetta edelleen erottaa meidän lietevälpillä.

  • Käytämme STRAINPRESS® Lietteenpuhdistajaa SP häiritsevän kiintoaineen poistoon, esim. hiuksien ja kuitujen. Liete pumpataan laitteen läpi; samalla puristetaan erotettu kiintoaine.
  • ROTAMAT® Ro3 välppämme toimivat tuodun lietteen esikäsittelylaitteena, esim sakokaivolietteen vastaanottovälppänä. Välpe pestään ja puristetaan samanaikaisesti. ROTAMAT® Pesurumpu
  • RoFAS -laitteella voidaan karkeata ainesta erottaa lietteestä; kiintoaine pestään rummussa ja puristetaan erillisessä puristimessa.