Välppiä sekaviemäreihin - Välppiä viemäreiden tulvavesille

HUBER Ratkaisut sekaviemäreiden veden ja tulvavesien käsittelyyn

Mekaanisen käsittelyn innovatiivisia järjestelmiä sekaviemäreiden ja tulvavesien ylivuotovirtauksille.

  • Alhaisemmat investointi ja käyttökustannukset.
  • Tulvavesivälpät takaavat kestävän ympäristön suojelun ja paremman veden laadun.
  • Teknisesti toimiviksi todistetut ratkaisut takaavat maksimi käyttövarmuuden.

HUBERin välpät estävät kelluvan ja karkean aineksen kulkeutumisen viemäriverkostosta vesistöihin. Meillä on monta erilaista välppää, jotka soveltuvat tulvavesien välppäykseen. Tähän tarkoitukseen voidaan valita tankovälppiä tai reikälevyvälppiä. Myös asennuspaikka valitaan tyypin mukaan, se voi olla ennen tai jälkeen ylivuotoreunan.

Jotta mahdollisimman hyvä kiintoaineen kerääminen saavutetaan, on laitokset yksilöllisesti räätälöity ja näin ollen ne vastaavat paikallisia olosuhteita. Maailmanlaajuinen läsnäolomme ja asiantuntemuksemme takaavat, että voimme suositella teille parasta ratkaisua ongelmaanne