HUBER Ratkaisu lämmön talteenotolle viemäreistä

Jätevesi sisältää lämpöenergiaa ja voimme ottaa talteen osan siitä lämpöpumpuilla. Lämpöpumput toimivat kuten jääkapit: ne vetävät pois lämpöä aineesta, jonka lämpötila ei ole niin korkea ja siirtävät lämmön lämpimämpään aineeseen, ja lämpenee edelleen.

Mitä pienempi lämpötilaero näiden kahden eri median välillä on, sitä suurempi on lämpöpumpun energian hyötysuhde, joka on pumpun lämmöntuoton suhde jaettuna sen energiankulutuksen kanssa. Suhde on 4 ja 6 välillä jätevedelle, jonka lämpötila on suhteellisen alhainen. 

Koska jäteveden lämpötila on alhainen 10° - 25°, on se kesän aikana myös erinomainen ’lämpöviemäri’ Prosessi toimii vain päinvastoin, eli kerää lämpöä rakennuksesta jäteveteen, jonka lämpötila nousee vain vähän.

Tämän takia jätevesi toimii tehokkaana ratkaisuna lämmitykseen ja jäähdytykseen hyvin taloudellisesti. Näin vähennetään primäärienergian käyttöä sekä CO2 päästöjä.

 

Tarjoamme erilaisia HUBER Ratkaisuja lämmön talteen ottamiseksi jätevedestä: