Välpät sakokaivolietteelle

Sakokaivolietteen vastaanottoasemat, jossa liete voidaan tehokkaasti välpätä

  • HUBER Sakokaivolietteen vastaanottoasema ROTAMAT® Ro3.1 ja Ro3.2 hienovälpällä
  • HUBER Sakokaivolietteen vastaanottoasema ROTAMAT® Ro3.3, jossa sisäänrakennettu hiekanerotus
  • HUBER Sakokaivolietteen vastaanottoasema RoFAS pesurummulla

HUBER tarjoaa kokonaisjärjestelmiä sakokaivolietteen käsittely ja vastaanottoon. Laitteemme on monien vuosien aikana todistaneet olevansa erittäin sopivia sakokaivolietteen vastaanottoon.

HUBERin sakokaivolietteen vastaanottoasemia on asennettu sadoittain maailmanlaajuisesti. Sakokaivoliete toimitetaan useimmiten säiliöautolla. Puhdistamon koosta riippuen liete voidaan ehkä pumpata tasaussäiliöön ja sieltä jatkuvatoimisesti pumpata syöttövirtaukseen. Suora syöttö, ilman tasaussäiliötä on mahdollinen suuremilla laitoksilla.

Kummassakin tapauksessa tulisi sakokaivoliete kuitenkin välpätä ja poistaa kiinteä aines, kuten hygieniatuotteita, muovia jne ennen laskemista puhdistamolle

 

Tuotteet

Esitteet

Edut

Edut

Hyvälle sakokaivolietteen vastaanotolle on monta vaatimusta:

  • Korkea kapasiteetti, jotta vältytään autojen pitkiltä odotusajoilt
  • Korkea erotustehokkuus hajoamattomalle ainekselle
  • Automaattinen vastaanottoasema
  • Kompakti toteutus, jotta vältytään hajuhaitoilta
  • Luotettava toiminta riippumatta hiekasta ja sorasta
  • Laitteessa on sisäänrakennettu välpepesuri, välppeen kuivaus ja puristus, joka vähentää välppeen painoa ja kaatopaikkamaksuja.

Näiden vaatimusten täytämiseksi HUBER on kehittänyt erityiset ROTAMAT®-laitteet, jotka ovat todistaneet tehokkuutensa sadoissa asennuksissa.