Pyöreät hiekanerottimet

Jotta jätevedenpuhdistamon hyvät käyttöolosuhteet voidaan taata, on välttämätöntä erottaa vesivirtausten mukana kulkeutuneen hiekan ja muuhun mineraalisiin aineksiin (n 60 l / 1000 m³ jätevettä) sekoittunut orgaaninen aines.

Pyöreät ja pyörrevirta erottimet erottavat hiekan jätevedestä keskipakovoiman avulla.