Kompaktilaitteet

Monitoimilaitteet, joilla luotettavasti ja kokonaisvaltaisesti esikäsitellään jätevettä

Käyttöturvallisuuden takaamiseksi on jätevedenkäsittelyn ensimmäinen vaihe yleensä mekaanien esikäsittely, jotta vältytään käyttöongelmilta jatkokäsittelyssä, kuten tukkeutumisilta, kulumisilta tai liettymiseltä.

Jäteveden koko mekaaninen esikäsittely sisältää:

  • Hienovälppäys
  • Välppeenkäsittely
  • Hiekanerotus
  • Hiekanlajitus
  • Rasvan erotus ja poisto

Lue Lisää...Sulje

Kehitimme ja toimitimme ensimmäisen ROTAMAT® Kompaktilaitteen 1980-luvulla. Tästä lähtien ovat sadat suunnittelijat ja käyttäjät valinneet ja asentaneet Kompaktilaitettamme, koska se on käyttövarma, huollon tarve on vähäinen ja tilaa säästävä.

Kompaktilaitteitamme kehitetään edelleen jatkuvasti ja uusia kokoja ja malleja on tuotu markkinoille, jotta käyttäjillä olisi mahdollisuus valita mahdollisimman sopiva laite käyttötarkoituksiinsa.

Kompaktilaitteen suunnitteleminen ja asennus ei ole vaan nopeaa ja helppoa vaan säästää myös paljon rakentamiskustannuksissa.

 

Tuotteet

Esitteet

Tiedot

Tiedot

1. Hienovälppäys

Välpän valintaan vaikuttaa huippuvirtaus, välpemäärä ja hiekan määrä. Voidaan valitua joku seuraavista välpistä:

2. Välppeenkäsittely

  • Kaikissa yllä mainituissa ROTAMAT® välpissä in sisäänrakennettu välpepuristin. Lisälaitteena vaidaan valita välpepesuri, sekä kuivaus ja puristus. Välppeen kuiva-ainepitoisuus nousee 45%TS asti.
  • STEP SCREEN® SSF porrasvälpän ja EscaMax® levynauhanvälpän taakse asennetaan yleensä WAP välpepesuri. WAP mallista riippuen saavutetaan välppeen kiintoainepitoisuudeksi joka 50% TS.

3. Hiekanerotus
HUBER ROTAMAT® Kompaktilaitteiden hiekanerotusaltaat suunnitellaan kansainvälisten standardien mukaan tai asiakkaan vaatimusten mukaan. Hiekanerotusaltaat ovat ilmastettuja mutta voidaan pyydettäessä toimittaa ilman ilmastusta. Hiekanerotusallastyypin valinta (ilmastettu tai ilman ilmastusta) riippuu monista tekijöistä, kuten tulva / kuivan ajan virtausten suhde tai suunnitellaanko muita hiekankäsittelyjärjestelmiä.

4. Hiekan kuljetus ja poisto
Laskeutunut hiekka kerätään altaan pohjalta vaakatasossa oleva ruuvin avulla. Kulmaan asennettu toinen ruuvi nostaa kerätyn hiekan, kuivaa sen ja poistaa säiliöön. Hiekka liukuu lajitinruuvin yläpääsätä poistokourua pitkin kuivan hiekan pesuriin RoSF4T.

5. Rasvan erotus ja poisto (optio)
Rasvanerotus voidaan toimittaa vaan jos hiekanerotus on ilmastettu. Rasva kerätään erilliseen rasvanerotuskaukaloon, joka on erotettu hiekanerotusaltaasta jakolevyllä, jossa on rakoja. Erona moneen kilpailijan laitteisiin, on Huberilla rasvakaukalossa kaavin, joka kerää pois kelluvan rasvan ja öljyn pinnalta. Kaavin vedetään hiljaa pitkin pintaa ruostumattomasta teräksestä valmistetun vaijerin avulla. Kaavin on muotoiltu niin, että se poistaa lähes kaiken kelluvan materiaalin rasvanerotuksesta. Näin estetään rasvan mädäntyminen ja siihen liittyvät hajuhaitat.

.