HUBER Ratkaisu lämmöntalteenotolle viemäreistä (ThermWin®)

Sewers – Sources of Energy!

Katujemme alla kulkee energian lähde, jota olemme tähän asti ohittaneet. Kunnallinen viemärivesi sisältää lämpöenergiaa; sen lämpötila on yleensä 10 ja 20°C välillä ympäri vuoden. Tällä lämpötilalla voidaan taloudellisesti lämmittää lähellä olevia rakennuksia taloudellisesti lämpöpumppujen avulla (esim. Hoitokoteja, kouluja, liikuntasaleja, uima-altaita). Ainoa haaste on, miten lämpö saadaan pois vedestä.

Valmistajat kehittävät runsaasti viemäriputkia, jossa on sisäänrakennettuja lämmönvaihtimia; mutta silloin viemärirakenteet pitää vaihtaa. On olemassa erikoislämmönvaihtimia, joita voidaan asentaa viemärin pohjaholvin päälle; mutta tämä on mahdollista vain viemäreissä, joiden halkaisija on suuri. Lämmön siirtoa häiritsee eliöstön muodostuminen lämmönvaihtimen pinnalle; näiden lämmönvaihtimien asennus on monimutkaista ja kallista, kuten myös huolto- ja ylläpitotyöt.

 

Lue Lisää...Sulje

Olemme kehittäneet oman HUBER Ratkaisu ThermWin® järjestelmän lämmön talteen ottamiseksi viemäristä:

Johdamme osan jätevesivirrasta välpälle, sen jälkeen vesi pumpataan maan päällä olevaan Lämmönvaihtimen kautta ja palautetaan vesi viemäriin. Koska välppäämme ja pumppaamme jäteveden, voimme käyttää kompakteja ja kustannustehokkaita lämmönvaihtimia, koska tuotamme hyvin määrätyn ja turbulentin virtauksen, jolla saavutetaan tehokas lämmönsiirto. Välppäykseen käytämme pystysuoraan asennettavan välpän ROTAMAT® Pumppaamovälppä RoK4, joka nostaa välppeet pystysuoran ruuvin avulla. Palautettava jätevesi huuhtelee välppeet takaisin viemäriin.

Järjestelmän periaate

Järjestelmän periaate

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Edut

Edut

HUBER Ratkaisu ThermWin® hyödyt

  • Uusiutuvan ja kestävän energian tehokas käyttö
  • Rajaton saatavuus, varma tarjonta
  • Paikallinen ja ilmainen, hajautettu lämmön lähde
  • Kustannustehokas, kun kuivan sään virtaus on n 10 l/s
  • Mitätön vaikutus jätevedenkäsittelyyn (jätevesi kylmenee vain 1-2°C)
  • Viemärin koko ei vaikuta sovellukseen
  • Voidaan käyttää kompakteja, tehokkaita ja taloudellisia lämmönvaihtimia
  • Lämmönvaihtimet maan pinnalla (helppo asentaa ja huoltaa
  • Vain vähän rakennustöitä (kapea kuilu viemärin viereen)
  • Ei juuri vaikuta olemassa olevaan viemäriin (porataan vain kaksi reikää)

Sovellusraportit

Sovellusraportit

Esitteet

Video

Tuotteet