Järjestelmäperiaatteita keskitetylle jätevedenkäsittelylle

Järjestelmäperiaatteita keskitetylle jätevedenkäsittelylle

Mechanical Preliminary Treatment Sedimentation Tanks Sludge Treatment Microscreening / Filtration

HUBER Ratkaisut keskitetylle jätevedenkäsittelylle

1 Mekaaninen esikäsittely
Lisää HUBER ratkaisuja keskitetylle jätevedenkäsittelylle: 
2 Selkeytys
  • Aktiivilieteprosessi ja membraanisuodatus
3 Lietteenkäsittely
4 Mikrovälppäys, suodatus