HUBER Coanda Kompaktilaite ROTAMAT® Ro5 C

COANDA Complete Plant Ro 5C

Koko mekaaninen esikäsittely samassa laitteessa pienille jätevedenpuhdistamoille

 • Jäteveden hienovälppäys
 • Hiekanerotus
 • Hiekanlajitus

Virtauslaatikkoon asennettu ROTAMAT® Ruuvivälppä Ro9 erottaa kiintoaineen jätevedestä. Seulakorin reikäkoko voi olla esim 3mm. Välppeet poistetaan seulakorista ruuvin avulla ja kuljetetaan nousuputkeen. Suljetun nousuputken sisällä välpe kuivataan ja puristetaan sisäänrakennetun välpepuristimen avulla. Tämän jälkeen ne poistetaan säiliöön.

Lue Lisää...Sulje

Välpätty jätevesi virtaa painovoiman avulla Coanda hiekanerotussuppiloon. Vesi virtaa pyörrekammion ja Coanda Tulip-virtauksenohjaimen kautta suppiloon. Vesivirtauksen suunta muuttu ja nopeus hidastuu. Pöyrrekammioon imetään ilmaa, joka sekoittuu veteen.

Coanda-ilmiö, tee-kuppi ilmiö ja ilman sekoittuminen veteen muodostavat yhteensä ne vaikutukset, jonka ansiosta orgaaninen aines pysyy pinnalla ja poistuu veden kanssa ylivuotoreunan yli jatkokäsittelyyja ja hiekka laskeutuu pohjalle. Erotettu hiekka poistetaan hiekanlajitinruuvin avulla, kuivataan saattisesti ja poistetaan säiliöön.

.

 

Edut

Edut

HUBER Coanda kompaktilaite ROTAMAT® Ro5C edut

 • Complete mechanical pre-treatment by the combination of fine screen, circular grit trap and grit classifier in one compact, encased unit
 • Integrated dewatering and compaction of the screenings; option of screenings washing
 • Max. throughput 40 l/s
 • Fully automatic control
 • Completely made of stainless steel, pickled in an acid bath
 • Small space requirement
 • Option of frost-proof design down to - 25°C
 • Koko mekaaninen esikäsittely samassa laitteessa, hienovälppä, hiekanerotus ja hiekanlajitin.
 • Sisäänrakennettu välppeen kuivaus ja puristus; lisävarusteena välpepesuri
 • Maks kapasiteetti 40 l/s
 • Täysin automaattinen käyttö
 • Valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty peittauskylvyssä
 • Vaatii pienen tilan
 • Eristys ja lämmitys ulkoasennusta varten

Esitteet

Esitteet

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

Media

Media

Tuotteet

Pyydä lisätietoa tuotteesta