HUBER řešení pro opětovné využití odpadních vod

 • Odpadní voda je příliš cenná, než aby se jí plýtvalo!
 • Odpadní voda musí být zpracována a znovu využita!
 • Odpadní voda je udržitelným zdrojem vody, živin a energie!

Musíme se naučit, že odpadní voda je náš nejvíce spolehlivý zdroj vody: Pokud požíváme vodu, produkujeme také vodu odpadní, pokud jíme, vylučujeme živiny a organický uhlík. A pokud třídíme, zpracováváme a recyklujeme pevný odpad, musíme učinit to samé s odpadem tekutým, s odpadní vodou. A právě dlouhodobě udržitelná řešení dělají z odpadu cenné zdroje.

Jestliže odpadní vodu ošetřujeme v centralizovaných nebo decentralizovaných systémech, musí být následně navrácena do přírodního vodního koloběhu a znovu využita.

Nabízíme HUBER řešení pro ošetření a opětovné využití odpadních vod a samostatně zachytávané šedé vody z myček, praček, sprcha pod.:

 • Opětovné využití odpadních vod
 • Opětovné využití šedé vody

Používání

Používání

Dobře vyčištěné odpadní vody mohou být opětovně použity jako servisní či procesní vody v mnoha oblastech:

 • Pro závlahy na polích, nebo v parcích a zahradách:Pro minimalizaci ztráty vody odparem je vhodné vodu infiltrovat do země pomocí kapkových závlah. Závlahová voda nesmí obsahovat pevné látky ani bakterie, ale měly by v ní být obsaženy rozpuštěné živiny jako dusík a fosfor.
 • Pro vodu spořící rozvody ZTI:
  Velmi kvalitně čištěná odpadní voda může být použita například pro splachování toalet, praní prádla, mytí vozů, jako chladící voda v klimatizačních jednotkách, nebo pro zalévání zahrad nádvoří apod. Tato servisní voda musí být před opětovným využitím plně biologicky vyčištěna a desinfikována.
 • Pro průmyslové podniky jako procesní voda:
  Rovněž průmysl vyžaduje pro proplachování, omývání apod. velmi kvalitně vyčištěnou odpadní vodu. Konkrétní požadavky na kvalitu vody závisí na jejím specifickém použití. Procesní voda musí být naprosto čirá a desinfikovaná.

Produkty