Sita ultra gęste

Nowe zastosowania ultra gęstych sit

Ciągłe udoskonalanie przez naszych projektantów konstrukcji gęstych sit w celu oddzielenia bardzo drobnych zanieczyszczeń stworzyło nowe możliwości ich zastosowania. Oddzielenie włosów i włókien ze ścieków jest konieczne do prawidłowej eksploatacji bioreaktorów membranowych.

Gęste sita stosuje się w przypadkach odprowadzania ścieków bezpośrednio do naturalnego odbiornika . Dla ochrony naturalnych wód bardzo istotne jest jak największe zredukowanie ładunku BZT i ChZT w odprowadzanych ściekach.

WięcejZamknij

Gęste sita są w stanie usunąć ze ścieków w tym samym czasie zanieczyszczenia nie ulegające rozkładowi i ulegające rozkładowi , nieorganiczne i organiczne.  Przez zastosowanie tej technologii można przy niewielkich środkach finansowych przyczynić się do ochrony środowiska.

Dla zwiększenia efektu oczyszczania można przed cedzeniem dodać środki strącające i flokujące. Spowoduje to, że zawarte w ściekach rozpuszczone i bardzo drobne zanieczyszczenia zmieniają formę na większe cząsteczki, które zostają zatrzymane na gęstym sicie.

Dla wielu regionów świata, gdzie nie ma żadnej oczyszczalni ścieków lub jest ich za mało, dzięki zastosowaniu gęstych sit można zrobić pierwszy krok w stronę ochrony środowiska.

Produkty

Do pobrania

Przykłady wdrożeń

Korzyści

Korzyści

Wszystkie maszyny ROTAMAT® oferują wyjątkowe korzyści:

 • Zasada obrotowego działania zmniejsza zużycie do minimum
 • Zintegrowane z prasą skratek, brak kłopotliwego odoru, niższe koszty składowania skratek
 • Opcjonalnie zintegrowane z systemem płukania skratek redukuje koszty składowania
 • Możliwość instalacji bez stosowania dolnego stopnia w kanale
 • Bezproblemowa modyfikacja zakresu wyposażenia
 • Odporność na piasek, żwir, kamienie
 • Całkowite wykonanie ze stali nierdzewnej
 • Minimum prac konserwacyjnych
 • Wysoka wydjność instalacji
 • Niskie straty hydrauliczne dzięki dużej powierzchni roboczej
 • Samoczyszczenie urządzenia i kosza