Odzysk ciepła ze ścieków

Ścieki są doskonałym źródłem ciepła, które może być wykorzystane za pomocą pomp ciepła.

System HUBER ThermWin do odzysku energii ze ścieków pozwala na zawrócenie ścieków z kanalizacji, oczyszczenie ich, przepompowanie do znajdującego się nad ziemią wymiennika ciepła, a następnie odprowadzenie ścieków z powrotem do kanalizacji.

Skratki są usuwane ze ścieków, aby chronić wymienniki i pompę ciepła przed zapychaniem. Stosowane przez nas wymienniki ciepła są kompaktowe i ekonomiczne,
, możemy w nich wygenerować ustalony i turbulentny przepływ, który pozwala na efektywną wymianę ciepła.

Do usuwania skratek stosujemy HUBER sito pionowe ROTAMAT® RoK4, które wynosi skratki za pomocą przenośnika pionowego. Zawracane po przejściu przez wymiennik ciepła ścieki zabierają ze sobą odseparowane wcześniej skratki i wracają do kanału.

Produkty

Korzyści

Korzyści

  • Wydajny sposób wykorzystania źródła energii
  • Nieograniczona dostępność
  • Lokalne zdecentralizowane źródło ciepła
  • Ekonomicznie opłacalny nawet przy niskich przepływach rzędu 10 l/s
  • Znikomy wpływ na proces oczyszczania ścieków (schłodzenie ścieków zaledwie o 1 – 2 °C )
  • Niezależność od kształtu kanałów
  • Kompaktowe, wydajne i ekonomiczne wymienniki ciepła
  • Wymienniki ciepła instalowane ponad ziemią (łatwy dostęp dla instalacji i obsługi)
  • Niewielka przestrzeń zabudowy
  • Minimalna ingerencja w istniejący system kanalizacji

Przykłady wdrożeń

Do pobrania