HUBER Kum Filtresi CONTIFLOW®

Sürekli Yukarı Akışlı Hacim Filtresi

 • Yüksek debili uygulamalar için hızlı kum filtresi
 • Yüksek işletme güvenilirliği
 • Düşük işletme maliyeti
 • Minimum bakım

İstenen deşarj suyu kalitesi gereksinimleri, 1 ve 2 metre arasında yükseklikteki kum yatakları ile sürekli derin yatak filtrasyon işlemi karşılayabilir. Fiziksel/kimyasal arıtma aşamaları (çökeltme/flokülasyon) ile çözünmüş maddeler (örneğin; ortofosfatlar) bile katı fazla birlikte taşınır ve filtre içerisinde ayrılırlar. Koloidal maddeler, filtre edilebilir maddelere tutunarak filtre edilebilir maddelerle birlikte floklaşır.

Daha Fazlası ...Kapat

Ölçümler, CONTIFLOW®'nin bakteri sayısını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Artan dezenfeksiyon gereklilikleri olması halinde, filtrattaki düşük katı madde konsantrasyonu nedeniyle ikinci bir UV dezenfeksiyon ünitesinin kurulumu mümkündür.

Sistemin, yüksek debili uygulamalar için çelik tank tasarımı veya beton tasarımı mevcuttur. Beton tasarımı birkaç modülden meydana gelir. Modül sayıları, belli debi veya proses gerekliliklerine göre özel olarak 12 modüle kadar uyarlanabilir.

Kum parçacıklarının sert yüzeyi, biyokütle artışına olanak verir. Giriş suyunda bulunan nitrojen gibi besin tuzları biyolojik bozunma yoluyla yok edilir.

Demir/manganez, sistemden önceki bir oksidasyon ile katı faza taşınıp filrasyon ile ayrılabilir. Nitrojen giderimi ve organik maddelerin bozunması biyolojik yoğunlaştırılmış filtrasyon yoluyla gerçekleştirilebilir.

Kum Filtresi aynı zamanda, çökeltme yoluyla kimyasal fosfor giderimi ile birlikte besin azaltımı için bir reaktör görevi de görür. Demir veya alüminyum tuzları gibi çöktürücü ve floklaştırıcılar filtre girişine doğrudan dozlanabilir. Düşük çöktürücü tüketimi nedeniyle, kum filtresindeki kimyasal fosfor gideriminin ekonomik verimliliği, konvansiyonel eş zamanlı çöktürmenin ekonomik verimliliğinden daha yüksektir.

Detaylar

Detaylar

Besleme, filtrenin üst kısmından gerçekleştirilir ve besleme borusu ile hava girişi arasındaki boşluktan aşağı akar. Giriş suyu, hareketli kum yatağından yukarı doğru aktıkça, katılar kum filtresinde tutulur. Filtrat, filtrenin tepesindeki bir savak üzerinden çıkış yapar. Kum ve filtre edilebilen katılar hava yoluyla, katıların kumdan ayrıldığı, filtrenin üst kısmında bulunan yıkayıcıya taşınır. Kum, yıkayıcıdan aşağı döküldükçe az miktarda filtrelenmiş su kiri temizleyerek yukarı çıkar ve aynı zamanda daha ağır, daha iri kumun yatağa doğru dökülmesini sağlar. Belli bir miktar filtrat suyu ve ayrılmış katılar içeren yıkama suyu, filtrenin tepesine yakın bir noktadan çıkış yapar.

Avantajları

Avantajları

 • Dünya çapında 5000'den fazla kurulum tecrübesi
 • Basit ve bakımı kolay sistem
 • Sürekli filtreleme ile sürekli veya opsiyonel kesikli kum yıkama işlemi
 • 1'e indirilen aşınan parça sayısı
 • Geri yıkama döngüleri için durdurma yok
 • Sabit filtrat kalitesi
 • Basit yıkama suyu arıtması
 • Minimum basınç düşmesi

Uygulama raporları

Dokümanlar

Dokümanlar

Çalışma prensibi

Çalışma prensibi

Medya

Daha fazla ürün bilgisi edinin