Çamur Arıtımı

HUBER, çamur arıtma ekipmanlarının tamamını sunmaktadır:

Izgara - Yoğunlaştırma - Susuzlaştırma - Kurutma - Yakma ... işlemleri tek bir kaynaktan

Evsel atıksu arıtma tesisinde oluşturulan ana atık; mekanik, biyolojik ve kimyasal atıksu arıtma proseslerinden çıkarılan atıksu çamurudur. Çamur miktarı, arıtma türüne, popülasyon ve popülasyon eşdeğerlerine ve atıksu özelliklerine bağlıdır. Atıksu özellikleri ve spesifik çamur üretimi ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişmektedir. Kentsel ve kırsal alanlar arasında bile bir fark vardır. Çamur üretimi, yılda kişi başı 20 - 45 kg kuru katı aralığındadır.

Daha Fazlası ...Kapat

Çamur arıtma maliyetleri üzerinde büyük etkisi olan çeşitli çamur karakteristikleri vardır. Su içeriği, çamur hacmini ve bu nedenle fizibilite ve taşıma ve bertaraf maliyetlerini etkilediği için çok önemlidir. Çamurun katı ve su içeriği, çamur türüne (örn. primer çamur, aktif çamur, kimyasal çamur) ve arıtma türü ve kalitesine (örn. çamur çürütme) ve çamuru yoğunlaştırma ve susuzlaştırmasına bağlıdır.

Çamurun kimyasal bileşimi de atıksu karakteristiğine ve atıksu arıtma yöntemine bağlıdır. Özel önem gerektiren kısım, konsantrasyonları, biyokatıların toprak bertarafı için sınırlandırıcı bir faktör olduğundan, ağır metal içeriğidir. Avrupa biyokatılar yönetmeliğince belirlenen limitler dahilinde toprak bertarafı sadece değerli besinlerin güvenli ve faydalı yeniden kullanımı olmadığı gerçeğine rağmen, toprak bertarafı uzun vadede devamını tehlikeye atan politik endişeler vardır. Bu farmasötik maddelerin çıkarılması ve bitkilere karışması muhtemel olmadığı için biyokatılarda endokrinik maddelerin olması da, ek bir endişedir.

Avrupa yönetmelikleri, sadece %5'in altında uçucu madde (organik) içerikli katıların toprağa depolanabileceğini belirtir. Bu da çamurun toprağa depolanmasının sonu olduğu anlamına gelmektedir, sadece çamur yakma tesislerinden elde edilen kül toprağa depolanabilir. Çamur kurutma ve yakmanın kombinasyonu enerji nötrlüğüyle ilgilidir. Kuru çamur, kahverengi kömürle (linyit) yaklaşık aynı termal değere sahiptir. Kuru çamur yakılıyorsa, oluşan ısı, çamuru kurutmak için yeterlidir.

HUBER çamur arıtma proseslerinin neredeyse tamamını bir zincir olarak sunmaktadır.