Zagęszczanie

Oferujemy wszystkie metody zagęszczania osadów:

Z uwagi na aspekt ekonomiczny w dalszej obróbce i składowaniu osadów ściekowych, konieczne jest zmniejszenie ilości osadów powstałych w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Zmniejszenie objętości osadu osiągane jest poprzez oddzielenie części roztworu osadu w trakcie różnych procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków. Głównym zadaniem urządzeń służących do zagęszczania osadów jest redukcja objętości osadu pierwotnego i osadu nadmiernego przed procesem stabilizacji.