Çözümler

Kum Arıtımı için HUBER Çözümleri

Alman Kanunlarına göre, yapılabilir ve makul olan her durumda atık arıtılmalı ve yeniden kullanılmalıdır. Sokak çöpleri, kanalizasyondan veya yağmur suyu tanklarının yıkanmasından gelen artıklar, kanal atığı ve kum tutucu artıkları gibi altyapı atıkları ağırlıklı olarak kum ve çakıl içerir, fakat aynı zamanda biraz kalıntı (örn; paketleme ve ambalajlama materyalleri), kaba katı maddeler (örn; taş, odun, cam ve metal parçalar) ve organik madde (örn; toprak, yaprak, çim, tahıl taneleri, meyve çekirdekleri) içerir.

Kum içeren atığın arıtılması amacıyla etkin HUBER teknolojisini sunuyoruz. Artıklar ve diğer kaba katı maddeleri gideriyor, yıkıyor ve sıkıştırıyoruz; bu artıklar evsel katı atık olarak bertaraf ediliyor veya yakılıyor. Oldukça az uçucu katı madde (< % 3) ve su (< % 10) içeren yıkanmış ve susuzlaştırılmış kum ve çakıl parçası elde ettiğimizden bu da inşaat malzemesi olarak örn: yol ve boru hattı yatağı için, yeniden kullanılabilir hale gelmektedir. Ayrıca örn; peyzaj ve arazi ıslahı için toprak malzemesi olarak yeniden kullanılabilir organik bir parça elde ediyoruz. Ayrıca yıkama suyunu proses suyu olarak arıtıyor ve geri dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.

Daha Fazlası ...Kapat

Değerli ve yeniden kullanılabilir materyaller ürettiklerinden ve bertaraf edilecek atık miktarını minimize ettiklerinden dolayı sistemlerimiz oldukça ekonomik olmaktadır. Müşterilerimiz arasında evsel atıksu arıtma tesisleri işletenlerin yanı sıra atık yönetimi şirketleri de yer almaktadır.

Yerel koşullara bağlı olarak çözümlerimiz aşağıdaki proses aşamalarını içerebilmektedir:

  • Atık kabulü ve depolaması
  • Artıkların giderilmesi
  • Kaba katı maddelerin ızgaradan geçirilmesi, yıkanması, susuzlaştırılması ve sıkıştırılması
  • İnce katı maddelerin yüzdürülmesi
  • Minerallerin ayrılması, yıkanması ve susuzlaştırılması
  • Organiklerin ızgaradan geçirilmesi, susuzlaştırılması ve sıkıştırılması
  • Proses suyunun arıtılması ve geri dönüştürülmesi

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Sistem Açıklaması

HUBER Kabul Bunkeri ham atıksu depolaması olarak kullanılır. Bunkerin içine bir helezon konveyör entegre edilmiştir ve kontrollü atık beslemesi için kullanılır.

ROTAMAT® Yıkama Tamburu ünitesine beslenen atık çöktürülmüştür ve homojenize edilmiştir. İnce maddeler (< 10 mm) yıkama suyunda yüzdürülüp tamburdan çekilirken, kaba maddeler (> 10 mm) ızgarada tutulur. Yıkanmış kaba maddeler tamburun sonundan deşarj edilir ve Kaba Madde Sıkıştırma ünitesinde susuzlaştırılır ve sıkıştırılır.

Çekilen süspansiyon HUBER COANDA Kum Yıkayıcı ünitesine pompalanır. Bu akışkan yatakta, yüksek özgül ağırlıklarından dolayı mineral katılar ayrılır. Mineraller yoğun bir şekilde yıkanır ve sonra susuzlaştırılır (uçucular < % 3 ve su < % 10). Kaba kum parçaları ızgarada tutulup yol yapımı yeniden kullanılabilir.

Organik katılar (> 1 mm) geriye kalan süspansiyondan HUBER ROTAMAT® Döner Tamburlu İnce Izgara ile giderilir. Aynı zamanda susuzlaştırılır ve sıkıştırılır (> % 30 KM).

Izgaradan geçirilen su yıkama suyu olarak Yıkama Tamburuna geri gönderilir. Fazlalık ROTAMAT® Uzun Kum Tutucu ünitesinde çok ince kumun (< 0.2 mm) giderilmesi için ve flokülasyondan sonra çöktürme tankında ve HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon Tesisinde (DAF) koloidlerin giderilmesi için arıtılabilir. DAF ünitesinden çıkan su proses suyu olarak Kum Yıkayıcı ve Tel Izgara ünitelerine geri gönderilir. Giderilen çamur ROTAMAT® Burgu Pres ünitesinde susuzlaştırılır; % 50 KM değerine kadar katı madde oranı elde edilebilir.

Eğer sistem atıksu arıtma tesisinde konumlandırılmış ise organik süspansiyon genellikle su alma yapılarına deşarj edilir ve tesisin çıkış suyu proses suyu olarak yeniden kullanılır. Bu durumda özel proses suyu arıtımı gerekmez.

Çözümlerimi hayata geçirirken aynı zamanda Helezon KonveyörlerRögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en üst kalite paslanmaz çelik bileşenleri de sunuyoruz.

Uygulama raporları

Uygulama raporları

Dokümanlar

Dokümanlar

Ürünler

Medya