smartMBR-pilottikäyttö Ali-Juhakkalan jvp:llä

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

smartMBR-pilottikäyttö Ali-Juhakkalan jvp:llä

MBR-tekniikka / Pilottikäyttö Lahden Ali-Juhakkalan jvp:llä

smartMBR Ali-Juhakkalan jvp:llä

Lahti Aqualla haluttiin kokeilla pilot-mittakaavan laitteistolla kuinka MBR-laitos toimii talvella jätevesien ollessa kylmiä ja miten jäteveden kylmeneminen vaikuttaa prosessin toimivuuteen ja puhdistustehokkuuteen. Laitteistoksi valikoitui smartMBR 20 laite, jossa ultrasuodatuksen avulla erotetaan aktiiviliete käsitellystä vedestä. smartMRB:ssä on suodattimina levykalvot, joiden huokoskoko on 38 nm.

Toimitimme smartMBR laitteiston Ali-Juhakkalan jäteveden puhdistamolle marraskuussa 2014. Toimitus piti sisällään smart MBR-laitteiston lisäksi ohjauskeskuksen, pumput, kompressorin ja muut tarvikkeet. Laitteisto otettiin käyttöön joulukuun alussa. Prosessissa käsitellään esiselkeytettyä jätevettä ja koelaitteiston kapasiteetti on 20 m3/h.

Laitokselle tuleva jätevesi välpätään Escamax Levynauhavälpillä (6 mm reikäkoko). Esiselkeytyksessä smartMBR laitteistossa on jatkuvatoiminen ilmastus ja laite on suunniteltu tehokkaaseen nitrifikaatioon. Pilottilaitteistossa ei ole denitrifikaatiovaihetta. Biologinen prosessi käynnistettiin ottamalla ylijäämälietteestä lieteymppiä smartMBR laitteistoon. Käsitelty jätevesi imetään permeaattipumpulla kalvojen lävitse. Paineanturi mittaa paine-eroa kalvojen molemmin puolin. Tämä kertoo kalvojen puhtaudesta ja toiminnasta. Ylijäämäliete pumpataan takaisin prosessiin. Kalvot puhdistetaan automaattisesti säädettävän ajanjakson mukaisesti, jolloin permeaattipumppu pysähtyy ja ilmastusilma pääsee puhdistamaan kalvoja.

Tulevan jäteveden lämpötila keskiarvo laitoksella on ollut aikavälillä helmikuu- maaliskuu noin 6,8 °C, jäteveden lämpötilan ollessa alimmillaan 5,7 °C ja korkeimmillaan 7,8°C

Tulokset olivat rohkaisevia. Alustavien tulosten mukaan puhdistustulokset ovat seuraavia

Analyysi

Keskimääräinen reduktio

SS

99,35 %

BODkok

99,03 %

CODkok

94,08 %

Nkok

21,15 %

Pkok

90,60 %

Laitteiston ydinyksikkö, HUBER BioMem kalvopaketti

1. välpätty jätevesi

2. liete

3.smartMBR:llä käsitelty vesi

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely