Stacje zlewne

Stacje zlewne dla ścieków dowożonych

  • HUBER Stacja zlewna ROTAMAT®  Ro3
  • HUBER Stacja zlewna ROTAMAT® Ro3.3
  • HUBER Płuczka bębnowa RoFAS

HUBER zapewnia kompletne systemy i procesy dla oczyszczania ścieków dowożonych i stacji zlewnych. Nasze maszyny są wyjątkowo dobrze dostosowane do oczyszczania ścieków dowożonych, czego dowodzi wieloletnie doświadczenie.

Na całym świecie zostały zainstalowane setki stacji zlewnych HUBER. Ścieki dowożone zazwyczaj są dostarczane przez wozy asenizacyjne. W zależności od wielkości oczyszczalni ścieków, ścieki dowożone mogą być przepompowywane do zbiornika wyrównawczego, skąd następnie są transportowane do instalacji oczyszczania. Bezpośrednie przepompowywanie, bez uprzedniego wyrównania w zbiorniku jest możliwe w większych obiektach.

Niezależnie od rozmiaru instalacji usuwanie ze ścieków dowożonych zanieczyszczeń gruboziarnistych, takich jak artykuły higieniczne, czy z tworzywa sztucznego jest konieczne.

Produkty

Do pobrania

Korzyści

Korzyści

Istnieje szereg wymagań potrzebnych do sprawnego oczyszczania ścieków dowożonych:

  • Wysoka pojemność układu w celu zminimalizowania czasu oczekiwania wozów asenizacyjnych
  • Sprawna i wydajna separacja zanieczyszczeń stałych
  • Pełna automatyzacja zapewniająca redukcję personelu obsługi
  • Hermetyczna budowa eliminująca powstawanie jakichkolwiek odorów
  • Niezawodne funkcjonowanie, na które nie wpływa obecność piasku czy żwiru
  • Zintegrowana prasa skratek minimalizująca ich wagę

Aby sprostać powyższym wymaganiom  HUBER stworzył specjalną serię urządzeń i instalacji ROTAMAT®, które dowiodły swojej sprawności w setkach zastosowań na całym świecie.