Produkty

HUBER flotace uvolněným tlakem HDF

Voda je vzácná surovina, se kterou bychom měli šetrně zacházet.

Pro mnohé výrobní procesy je zapotřebí voda různé kvality a čistoty, pro rozpouštění, transport, čištění surovin a výrobních zařízení.

Z důvodů hospodárnosti a ochrany životního prostředí by měla být technologická voda co nejlépe využívána a pokud možno recirkulována a znovu využívána. Oleje, tuky, plovoucí nečistoty, vznášející se a sedimentující látky a rozpuštěné nečistoty, kterými různé technologické procesy vodu znečistily, musí být odstraněny pro zachování stejné kvality vody. Také hodnotné suroviny, suspendované ve vodě, by měly být z důvodů hospodárnosti zachyceny a znovu využívány. Tím jsou navíc chráněny potrubní systémy a agregáty před ucpáváním a nadměrným opotřebováním, což přispívá ke zvýšení provozní bezpečnosti výrobních zařízení.

Pokud je použitá voda vypouštěna do kanalizace, je třeba využít nejlepších a nejúčinnějších metod k předčištění, pro snížení množství odpadních vod a jejich znečištění a tím i pro úsporu provozních nákladů. Pokud není přímo předepsáno, je třeba ochránit veřejné čistírny před jedovatými látkami, jako jsou těžké kovy, KW, AOX atd. a neohrozit tak jejich funkci.
Běžné gravitační separátory jsou již na hranici svých možností, pokud jde o bezpečné dodržení obsahu škodlivin na odtoku nebo o největší možné snížení znečištění před dalšími stupni čištění.

Pro tyto účely byly vyvinuty různé flotační systémy a jejich varianty, přičemž se systém flotace na principu uvolnění tlaku – verze s recyklovanou vodou - obzvlášť osvědčil.

Více...Zavřít

Tento princip byl flotačním systémem HUBER s uvolněním tlaku podstatně vylepšen. Díky speciální úpravě přítoku může být optimálně seřízeno proudění ve flotační nádrži. V separačním prostoru dochází v podstatě k laminárnímu proudění, což usnadňuje proces oddělení jednotlivých fází. Díky použití odstředivého čerpadla k sycení recyklované vody vzduchem nemusí být instalována nákladná a na údržbu náročná tlaková nádoba. Lamelová vestavba zvětšuje efektivní separační plochu a umožňuje tak vytvořit kompaktní, levnější konstrukci.

Možnosti použití flotace HUBER jsou široké:

 • Jatka
 • Masný průmysl
 • Zpracování ryb
 • Mlékárny
 • Výroba hotových jídel
 • Výroba margarinu
 • Rafinerie olejů a tuků
 • Konzervárenský průmysl
 • Velkokuchyně
 • Jídelny
 • Bufet
 • Zpracování odpadů
 • Výroba mýdel
 • Sanace půdy
 • Chemický průmysl
 • Petrochemie
 • Železárny, ocelárny
 • Textilní průmysl
 • Výroba kosmetiky
 • Zpracování kovů
 • Galvanizace
 • Čištění odpadních vod
 

Výhody

Výhody

Výhody flotace uvolněným tlakem:

 • vyrobeno kompletně z nerezové oceli (1.4571)
 • možnost doplnění o fázi chemického čištění 
 • kompletní verze s mechanickým předčištěním (ROTAMAT® Ro 1, Ro 2, Ro 5, Ro 9)
 • standardní rozměry -> příznivé ceny
 • malé nároky na prostor
 • nezanášející se sytící systém
 • nezanášející se integrované lamelové svazky
 • žádné drahé tlakové nádoby -> nízké nároky na údržbu
 • zvětšená efektivní separační plocha díky integrálnímu lamelovému separátoru

Detaily

Detaily

System approach

We provide complete systems for mechanical-physical water treatment by combining the HUBER HDF with other HUBER components:

 • Chemical pre-treatment by precipitation, neutralization and flocculation in a tube reactor to improve separation efficiencies, and even remove some dissolved pollutants

 • Complete wastewater treatment:

  • Additional biological treatment with HUBER VRM® Membrane Bioreactor (-> direct discharge).
  • Tertiary filtration with HUBER CONTIFLOW® CFSF

Řešení

Řešení

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Další informace o produktu