STEP SCREEN®s

Separace a transport shrabků

 • pro vysokou separační účinnost
 • pro jakékoli rozsahy průtoků
 • s možností zvedání shrabků z úrovně dna

Úspěchu a širokého přijetí se systému STEP SCREEN® dostalo díky jeho funkčnosti, jednoduchému provozu, snadnému čištění bez jakéhokoli zásahu (principem protichůdných lamel), jednoduchému servisu, schopnosti čistit velké objemy a provozní spolehlivosti.

Produkty

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Phase 1: The arriving screenings collect on the steps and form a carpet.
Phase 1: The arriving screenings collect on the steps and form a carpet.
Phase 2 + 3: The complete screenings carpet is lifted and transported by rotation of the moveable laminae.
Phase 2 + 3: The complete screenings carpet is lifted and transported by rotation of the moveable laminae.
Phase 4: The screenings carpet is laid down on the next step above.
Phase 4: The screenings carpet is laid down on the next step above.

Výhody

Výhody

 • Vyzvedávání shrabků ze dna díky speciálně navrženému dnovému stupni
 • Kompletní transport shrabků díky protichůdnému principu
 • Optimální nastavitelnost pro různé konstrukční podmínky
 • Vysoká kapacita (odpadní voda projde česlemi jen jedenkrát)
 • Vysoká separační účinnost díky úzkým průlinám a produkovanému „shrabkovému koberci“
 • Samočistící efekt díky pohyblivým lamelám (bez ostřiku vodou, bez kartáčů)
 • Velmi vysoká provozní stabilita se sníženou citlivostí na písek, štěrk a kameny díky omývacímu systému dnového stupně
 • Velmi dobrá antikorozní ochrana: vyrobeno z nerezové oceli a mořeno v lázni
 • Bezkonkurenční 20 – leté zkušenosti společnosti HUBER