HUBER Kalvovälppä ROTAMAT® RoMem

ROTAMAT® Membrane Screen RoMem

Ultra-hieno välppäys, jossa seula mesh-verkosta ja erotustehokkuus erinomainen

 • Kuitujen ja hiuksien erotukseen
 • Lisää kalvosuodatuslaitosten (onttokuitukalvo ja levykalvo) käyttötehokkuutta.
 • COD/BOD:n vähenee huomattavasti tulvavesisovelluksissa

ROTAMAT® Kalvovälpällä välpätään kunnallista ja teollisuuden jätevesiä ja se erottaa hyvin kuituja ja hiuksia. Välppä voidaan asentaa joko suoraan kanavaan tai erilliseen virtauslaatikkoon.

Vasta markkinoille tulleille MBR-laitteille ei riitä perinteisten välppien (3- 10 mm säleväli) erotustehokkuus, vaan tarvitaan tiheämpi seula.

 

Lue Lisää...Sulje

HUBER Kalvovälpässä on hyvin hieno seula. Koska laite asennetaan 35° kulmaan ja seulakori on rummun muotoinen, saavutetaan iso seulontapinta ja alhainen painehäviö. Välpässä käytetään seulana mesh-verkkoa, jossa on suorakaiteenmuotoiset aukot.  Tämä takaa luotettavamman kiintoaineen erotuksen kuin mitä saavutetaan perinteisillä rakovälpillä .

Seulaverkon kaksiulotteinen rakenne estää erityisesti kuitujen ja hiusten läpimenon. Rakovälpillä ei voida saavuttaa samanlaista erotustehokkuutta. Lisäksi mesh-verkon reiät takaavat suuren vapaan seulontapinnan ja hydraulinen kapasiteetti on suuri, vaikka reijät ovat pienet.

HUBER Kalvovälppä ROTAMAT® RoMem:llä voidaan välpätä kunnallista tai teollisuuden jätevesiä ain 3500 m³/h asti, ja välppä voidaan varustaa mesh-verkolla, jonka reikäkoko on 0,5 - 1,0 mm

ROTAMAT® Kalvovälppä tarjoaa kokonaisratkaisun, jossa jätevesi välpätään, välpe kuljetetaan, kuivataan ja puristetaan samassa laitteessa. Laite vaatii vain vähän tilaa, kapasiteetti on korkea ja se pystyy erottamaan suuren määrän kiintoainetta. Välppä voidaan asentaa joko suoraan kanavaan tai erilliseen virtauslaatikkoon.

Optio: PRO-versio: RPPS-PRO välpän erikoinen suunnittelu pitää veden pinnan ennen ja jälkeen välpän samalla tasolla. Tällä käyttötavalla voidaan välppää käyttää jatkuvatoimisesti, jossa vedenpinta pysyy vakiona ja kapasiteetti nousee huomattavasti.

Sovellukset


Kuitujen ja hiusten erottaminen ennen MBR laitteita

Mesh-verkon reikäkoko pitää valita valitun MBR-laitteen ominaisuuksien mukaan. MBR-laitteissa voi olla onttokuitukalvoja tai levykalvoja. Erityisesti onttokuitukalvojen toiminta häiriintyy, jos niiden ympärille kertyy kuituja ja hiuksia, koska kalvot tukkeutuvat ja läpäisykyky heikkenee. Tällöin tarvitaan tehokas välppä ennen laitetta. Eli, ennen onttokuitukalvolaitteita tarvitaan mahdollisimman tehokas välppäys.

COD/BOD:n vähennykseen tulva/hulevesisovelluksissa

Tulva/hulevesien mukana siirtyy suuri määrä happea kuluttavaa ainesta mereen tai jokeen. Mekaanisella välpällä voisi suuri osa tästä kuormasta välpätä pois. Tulva/hulevesien välppääminen 0,5 - 1,0 mm seulalla vähentää huomattavasti COD/BOD määrää, joka menee välppäämättömässä vedessä mereen tai jokeen.

Biologisen käsittelyn kuorman vähentäminen

Hienolla mesh-verkolla varustetulla välpällä, voidaan poistaa paljon AFS, COD ja BOD kuormaa ja helpottaa käsittely prosessin muissa osissa. Näiden välppien tilantarve ja investointikustannukset ovat vain murto-osa siitä mitä pitäisi investoida esikäsittelyjärjestelmään.

Teollisuuden prosessien jätevedenkäsittely

Uusi lainsäädätö vaatii usein, että teollisuuden jätevesiä pitää välpätä ennen poistamista kunnalliseen jätevesiverkostoon. Myös erotetusta välppeestä pitää huolehtia paikan päällä. Tilaa säästävä ROTAMAT® Kalvovälppä sopii erinomaisesti tähän tarkoitukseen, koska siihen on yhdistetty välppäys, välppeen kuljetus ja puristus samaan laitteeseen.

 

Edut

Edut

Käyttäjän edut

 • Määrätty välppäys mesh-verkon avulla.
 • Kuitujen, hiuksien ja hienon leijuvan aineksen erotukseen
 • Lisää MBR-laitteiden käyttövarmuutta
 • Suuria määriä jätevettä voidaan välpätä painovoimaisesti, ilman että vesi nostetaan pumpulla; alhainen painehäviö
 • COD/BOD:n huomattava väheneminen tulva/hulevesisovelluksissa
 • Korkea tehokkuus, koska samaan yksikköön on yhdistetty välppäys (välppeen pesu optiona), kuivaus, puristus ja poisto.
 • Ihanteellinen asentaa olemassaolevaan kanavaan
 • Jaksottainen painepesu, paine 120 bar (kahdesti päivässä) estää seulakorin likaantumisen ja tukkeutumisen
 • Erikoisvalmisteinen tiiviste seulakorina ja kanavan seinien välissä estää välppäämättömän veden pääsyn välpän ohi. .

Esitteet

Sovellusraportit

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

Media

Tuotteet

Pyydä lisätietoa tuotteesta