HUBER Ruuvikuivain Q-PRESS®

Kustannustehokas lietteenkuivaus, jonka avulla jatkokäsittelytapaa voidaan itsenäisesti valita

Q-PRESS® on ruuvikuivain, jossa on kartionmuotoinen ruuvin akseli ja sylinterinmuotoinen seulakori, joka muodostuu kolmesta käsittelyalueesta syöttö- ja käyttöalue, kolmiosainen tiivistys ja kuivausalue ja puristusosa, jossa pneumaattisesti ohjattu vastapainekartio.

Ensimmäisessä tiivistys ja kuivaus osassa poistuu paljon irtovettä, kun pumppu syöttää flokatun lietteen laitteelle, koska alkupäässä on suuri vapaa suodatusalue ja paine on alussa alhainen. Syöttöalueella oleva paineanturi tarkastelee painetta laitteen alkupäässä ja takaa jatkuvan korkeatasoisen suodoksen laadun.

 

Lue Lisää...Sulje

Seulakorin toisessa osassa pienenee materiaalin tilavuus, kun kartionmuotoisen ruuvin nousujen välinen rako pienenee ja liete painautuu seulakoria vastaan niin että liete kuivuu ja lietekakku tihenee. Tässä osassa on seulan rako paljon pienempi kuin alkuosassa.

Seulakorin viimeisessä osassa puristetaan jäljellä oleva vesi pois lietteestä. Tila seulakorin ja ruuvin akselin välillä on maksimaalisen pieni, joten lietekakku on ohut, kun se puristetaan vastapainekartiota vastaan enne poistoaukkoa. Kuivattu liete työntyy kuljetusruuvin avulla kartion ohi poistokammioon. Lietteen viipymä ruuvikuivaimessa ja näin ollen myös suodatusaika, voidaan säätää vastaamaan jokaisen asennuspaikan vaatimuksia, säätämällä ruuvin nopeutta.

 

Erikoissovelluksia Q-PRESS® ruuvikuivaimelleSulje

Erikoissovelluksia Q-PRESS® ruuvikuivaimelle

Ohuen lietteen kuivaus

Koska liete pumpataan laitteeseen, poistuu suuri määrä vettä lietteestä jo esikuivausosassa. Tämä tarjoaa kustannustehokkaan kuivauksen ohuelle lietteelle, jossa kiintoainepitoisuus on < 1%. Tällä sovelluksella saavutetaan yleensä kuivaustuloksia 18 - 25% TS välillä ja lietteen tilavuuden väheneminen jopa > 97 % yhdellä käsittelyllä!

Muuttuvat lietteen ominaisuudet

Kuivaustulos vaihtelee usein, kun lietteen ominaisuudet vaihtelevat ja tämä aiheuttaa enemmän työtä ja valvontaa henkilökunnalle. HUBER Ruuvikuivain Q-PRESS® säätää automaattisesti itsensä yli- ja alikuorman aikana. Ohjaussilmukka pitää huolen tästä.

 

Edut

Edut

HUBER Ruuvikuivain Q-PRESS® edut

  • Epäherkkä karkealle materiaalille, koska ruuvin ja seulakorin väliin jää suuri väli.
  • Ei vaadi jatkuvatoimista seulakorinpesua, alhainen pesuveden kulutus
  • Pneumaattisesti ohjattu painekartiojärjestelmä
  • Määrätty lietteen viipymä.
  • Lietekakku liikkuu jatkuvatoimisesti, suodatuspinta aiheuttaa minimi vastuksen
  • Laitteen vähäinen kuluminen, koska ruuvin nopeus on niin alhainen
  • Minimoitu melu
  • Alhainen energian kulutus
  • Kuituja sisältävän lietteen kuivaustulos korkea

Esitteet

Sovellusraportit

Sovellusraportit

Luonnospiirustus

Luonnospiirustus

Prinzipskizze RoS 3Q

Media

Tuotteet

Pyydä lisätietoa tuotteesta