Kanalizasyon Sistemleri için HUBER Çözümleri

Kanalizasyon sistemleriyle ilgili birçok problem mevcuttur:

  • Toplanmış olan atıksuyun önemli bir miktarı arıtma tesisine ulaşmaz. Özellikle birleşik atıksu kanalı taşkanları nedeniyle önemli miktarda bir yıllık atıksu doğrudan alıcı sulara boşaltılır ve genellikle birleşik atıksu kanalları yoluyla ne kadar atıksu ve atığının boşaltıldığı bilinmez.  
  • Yüzen ve askıdaki maddeler ayrıca yağmur suyu taşkanları yoluyla alıcı ortama doğrudan boşaltılır. 
  • Yağmur suyu depolarındaki çökeltiler genelde etkili ve yeterli bir şekilde giderilmez ve arıtılmaz. 
  • Katı maddeler kanalizasyonlarda birikir ve kuru su akımı esnasında ters çevrilir, bozulmaya, koku ve korozyon sorunu yaratmaya başlarlar. Ağır yağmur durumlarında, tekrar harekete geçerler ve atıksu arıtma tesislerinde bir taşma sınırına kadar aşırı yüklenme yaparlar ya da doğrudan kanallar yoluyla alıcı ortama boşalırlar. 
  • Kaldırma ve iletme merkezlerindeki atıksu pompaları genellikle kaba maddeler tarafından tıkanırlar. 
  • Rögar boşluklarının ana parçaları yıpranır.

Tüm bu sorunlar için etkili ve güvenilir HUBER çözümleri sunuyoruz: