Organik Atığın İşlenmesi için HUBER Çözümleri

Islak anaerobik arıtma (biyogaz üretimi ile fermantasyon) için olduğu kadar kuru aerobik arıtma (kompostlama) için tedarik edilen biyo atığın ön arıtımı arıtma tesisinin tamamının emniyeti ve performansı için gereklidir. En önemlisi yalnızca etkili ve verimli proseslerin seçimi değildir ayrıca bunların sağlam ve güvenilir makinelerle gerçekleştirilmesidir; Her ikisi de üretilen ürünlerin kalitesi açısından önemlidir.

Organik atığın işlenmesi ve artıkların bertarafı veya yeniden kullanımı için çözümler ve ürünler geliştirdik:

  • Kaba madde ayırma: : Izgaradan geçirme, yıkama, susuzlaştırma ve sıkıştırma ile ayırma ve arıtma
  • Mineral arıtma: Yıkama ve susuzlaştırma ile giderme ve işleme
  • Fermantasyon kalıntısı arıtma: susuzlaştırma, sıkıştırma ve en sonunda kurutma ile yeniden kullanım için arıtma
  • Proses suyu/atıksu arıtma : Atıksu arıtma ve proses suyu geri dönüşümü

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Organik atık, katı veya sıvı formda tedarik edilir, sıvı olan form ağırlıklı olarak yağ tutucudan gelir. Toplama depoları için müşterilerimize özel paslanmaz çelik kapaklar tedarik ediyoruz.

Tedarik edilen atık ilk önce değirmende öğütülür ve metallerin ayrıştırıldığı küspe makinesine aktarılır. Küspe makinesinde sıcak proses suyunda tamamen ıslatılır, karıştırılır, homojenize ve dezenfekte edilir.

Böylelikle açığa çıkan sıcak sulu çamur, mekanik ön arıtma için bu göreve özel olarak tasarlanmış ROTAMAT® Komple Tesis (özel Biyo versiyon) ünitesine gider. Birikinti ve yabancı diğer katılar (örn; ambalajlama ve paketleme malzemeleri) entegre İnce Izgara ile giderilir ve ağır mineral katılar (örn; taşlar, kum, çakıl ve kırık cam) havalandırmalı Kum Haznesinde ayrıştırılır. Tutulan ızgara artıkları HUBER Yıkama Presi ünitesinde sıkıştırılır ve yıkanır, ayrıştırılan mineral katılar HUBER Kum Yıkayıcı ünitesinde yıkanır ve susuzlaştırılır. Sıkıştırılan ızgara artıkları, katı yakıt olarak yakılır ve yıkanan kum, yapı malzemesi olarak yeniden kullanılır. Çürütücü içerisinde zararlı köpük tabakasını oluşturabilecek daha ince katıları (örn; saç ve elyaf) gidermek için STRAINPRESS® Çamur Izgarasını sunuyoruz.

Çürütücü içerisinde organik çürütülebilir madde anaerobik olarak parçalanırken biyogaz üretilir. Biyogaz, kojenerasyon tesisinde elektrik ve ısı üretmek amacıyla kullanılır. Parçalanamayan fermantasyon kalıntıları ROTAMAT® Burgu Pres ünitesi ile susuzlaştırılır ve sonrasında HUBER Bantlı Kurutucu ünitesinde miktar bakımından daha da azaltılabilir. Kurutma işlemi için kojenerasyon tarafından üretilen ısıyı kullanıyoruz. Susuzlaştırılmış veya kurutulmuş fermantasyon kalıntıları enerjik olarak yakıt gibi veya somut olarak toprak iyileştirme işleri için kullanılır.

Çeşitli arıtma proseslerinde üretilmiş olan atıksu toplanır, kimyasal olarak şartlandırılır ve HUBER Çözünmüş Hava Flotasyonu Tesisi içinde arıtılır. Giderilen flotasyon çamuru küspe makinesine geri gönderilir. Arıtılan çıkış suyu, proses suyu olarak geri dönüştürülür, ya ısı eşanjörleriyle ısıtılır ya da küspe makinesine beslenir veya yıkama suyu olarak kullanılır.

Çözümlerimizi uyguladığımızda ayrıca Burgu Konveyörler, Rögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en yüksek kalite paslanmaz çelik bileşenlerini sağlıyoruz.

Uygulama raporları

Dokümanlar

Medya

Medya

HUBER Dissolved Air Flotation Plant HDF
KULT® Middle Temperature Sludge Dryer BT+
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Complete Plant Ro5-Bio
STRAINPRESS® Sludgecleaner SP (sludge screening)
Several ROTAMAT® Screw Presses RoS 3 in a biowaste appl
 
 

Ürünler

request further information about this solution