Välppeen käsittely

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Välppeen käsittely

Jätevedenkäsittelylaitoksissa poistetaannormaalisti ensin välpe välpillä vedestä. Välpe koostuu suurimmaksi osaksi samanlaisista aineksista kuin kotitalouksien jätteet, ulosteperäiset aineista, paperista ja kivi/hiekka-aineksesta. Välppeen määrä on riippuvainen välpän erotuskyvystä ja viemäriverkosta.

Kunnallinen välpe sisältää vettä 18 – 25% riippuen välpän tyypistä. Orgaanista ainetta välppeessä on keskimäärin n. 90% kuivaaineesta [TS].

Koska välpe sisältää paljon vettä, sen koostumus on epäyhtenäinen ja ulkonäöltä se on epäesteettistä, välpä pitää käsitellä ennen hävittämistä.

Parhaimmat esikäsittelylaitteet ovat välppeen pesu- ja puristuslaitteita. Ulosteperäinen sekä orgaaninen aines poistetan ja palautetaan jätevesivirtaan.

Hyvä pesuri nostaa BOD5 kuormaa biologisessa käsittelyssä jopa 6 %:lla.

Pesun jälkeen välpe puristetaan, jotta suurin osa vedestä poistuu pestystä välppeestä ja välppeen kuivaainepitoisuus kasvaa. Kun orgaaninen aines on pesty pois on välppeen puristus tulos yleensä

huomattavasti parantunut. Hyvä pesuri saavuttaa jopa 80% välppeen paino- ja volyymi aleneman.

Painon väheneminen alentaa hävitettävän välppeen määrää ja tällä on suora vaikutus välppeen hävittämiskustannuksiin.

Saat enemmän tietoa laitteesta, kun klikkaat sen nimeä vasemmalla olevasta valikosta!

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely