Strainpress biokaasusovelluksessa

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Strainpress biokaasusovelluksessa

Raportti Strainpress-yksikön asennuksesta Smålantiin

Taustatiedot

Tässä yhdessä Smålannin suurimmista taajamista sijaitsevassa laitoksessa on ollut ongelmia

lietteen sekaan jääneestä materiaalista. Siksi on ollut tarve kehittää välppäratkaisu, jolla tämä asiaankuulumaton aines saadaan erotetuksi.

Tilaaja valitsi kaksi erillistä koeajoa SP4 Strainpress -yksiköllämme, ja hyvin tuloksin. Tavoitteena oli erottaa muovit ja kuidut( poltto) lietteen valmistuksesta, jotta tuloksena saadaan laadukas tuote ja lopuksi hyvä biolannoite.

Koeajo nro 1

Laitos sai koekäyttöön yhden testikoneistamme sen jälkeen kun sitä oli kokeiltu kunnallisessa puhdistamossa. Käyttöönoton jälkeen koneeseen syötettiin 30 m3/h. Oli myös mahdollista nostaa syöttömäärä 35-37 m3/h.

Kone: SP4 jossa on 5 mm reikälevy. Pitkä kartio (mikä tuottaa paremman puristustuloksen)

Lisätarvikkeet: Asennettu syöttöpumppu ja virtausmittari

Vakiovirtaus: 30 m3/h

Enimmäisvirtaus: 25-37 m3/h

Syötettävän aineksen TS-pitoisuus: Tuntematon, mutta suhteellisen korkea

Koeajo nro 2

Tilaaja halusi tehdä yhden lisäkoeajon, jotta suodokselle, välppeelle jne voitaisiin tehdä laboratoriokokeet, joita ei tehty 1. koeajossa. Paikalle toimitettu laite oli rakenteeltaan hieman erilainen, ilman pumppuja, virtausmittaria ja kartiokin oli hieman lyhyempi. Pumppaus tehtiin paikallisella pumpulla ja virtausmäärä laskettiin pumpun kierrosnopeuden ja kapasiteetin perusteella. Koeajo kesti noin neljä tuntia ilman käyttöhäiriöitä.

Kone: SP4 jossa on 5 mm reikälevy. Lyhyt kartio (mikä tuottaa huonomman puristustuloksen)

Lisätarvikkeet: Ei käytetty

Vakiovirtaus: n. 20-25 m3/h

Enimmäisvirtaus: ei testattu

Koeajojen perusteella laaditut johtopäätökset:

Huberin SP4-lietevälpän läpäisykapasiteetti riippuu lietteen koostumuksesta. Siksi on vaikeaa verrata näitä kahta koeajoa toisiinsa, koska niissä käytettävä liete todennäköisesti koostui tietyiltä osin kahdesta erityyppisestä raaka-aineesta.

Beställaren hade som önskemål att ha en korg med 8 mm hål. I de olika testerna testade vi enbart 5 mm och vi har uppfattat detta som den bästa lösningen, men vi erbjöd kunden att själva testa vilken sil perforering som funkar bäst innan det slutligen bestäms.

2012-01-19-12-48-45.jpgLopullinen toimitus

Asiakas valitsi kaksi rinnakkain asennettua Huber SP4 Strainpress -yksikköä, joilla varmistettiin täysi kapasiteetti normaalikäytössä. Biokaasulaitokseen tuleva materiaali on useissa tapauksissa hapanta ja erittäin korrosoivaa, ja siksi toimituksen koneet valmistettiin haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Asennuksen teki Malmberg Water laitoksen muiden muutostöiden yhteydessä.

Asennuksen jälkeen tehtiin koekäyttöajot erikokoisilla rei'illä varustetuilla välppäkoreilla, ja lopulliseen ratkaisuun valittiin kooksi 8 mm.

Kone: Huber SP4 jossa on 8 mm reikälevy. Ruostumaton, haponkestävä 2348

Lkm: 2 kpl

Lisätarvikkeet: Pneumatiikkaohjaus

Vakiovirtaus: n. 25-50 m3/h (kiintoaine-pitoisuudella 4-12 % TS)

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely