Selkeytys / Jälkiselkeytys

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Selkeytys / Jälkiselkeytys

Esi ja jälkiselkeytysaltaiden varusteet

Esiselkeytysaltaaseen tuore jätevesi virtaa hiekanerotusaltaasta. Esiselkeytyksessä orgaaninen aines ja mineraalinen kiintoaine laskeutuu altaan pohjalle ja poistetaan etuselkeytyslietteenä. Jälkiselkeytyksessä tulisi poistaa mahdollisimman paljon biologista lietettä, aktiivilietettä tai biosuodatin lietettä jätevedestä.

Jotta saavutettaisiin kirkas poistovirtaus, jonka laatu vastaa kaikkia vaatimuksia, Pitää käytännöllisesti katsoen kaikki kelluva

ja laskeutuva aines poistaa poistovedestä ja pitää selkeytysaltaassa. Huippukuormat sateiden aikana ovat haasteita

selkeytysaltaiden suunnittelussa. Jos lietepinta nousee liian ylös saattaa lietettä karata poistovirtauksen mukana. Lietteen

ylivuoto pitää ehkäistä, jotta pystytään täyttämään lupaehdot.

Jälkiselkeytysaltaan toimintaan vaikuttaa vahvasti syöttövirtauksen hydraulinen kaava. Virtauksen huono jakautuminen

altaaseen voi johtaa suureen kiintoainemäärään poistovirtauksessa. Toinen määräävä tekijä jälkiselkeytysaltaan tehokkaan toiminnan kannalta on yhtenäinen selkeytetyn veden poisto koko altaan kehän alueelta. Tämä saavutetaan HUBER Uppoputkien avulla.

Yhtenäinen virtaus ylivuotoreunan yli poistokanavaan on ainoastaan mahdollinen jos ylivuotoreuna olisi ja pysyisi aivan

suorana ja vakatasossa ja ilman tuulen vaikutusta veteen. Tämä ei ole käytännössä mahdollista. Jos emme pysty vastaamaan

joihinkin näihin vaatimuksiin heikkenee koko altaan toiminta. Ääritapauksissa koko ylivuotovirtaus poistuu altaan toiselta

puolelta hyvin nopeasti. Jos tämä tapahtuu pyöreässä altaassa tulee virtausmalli muuttumaan niin huonoksi että ainoastaan

50% altaasta on käytössä ja tämä johtaa hydrauliseen ylikuormaan, huonoon selkeytykseen, lietteen ylivuotoon ja tällöin

ei täytetä lupaehtoja. 

Klikkaa valikkoa vasemmalla niin voit lukea enemmän tuotteistamme!

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely